Hva er et SSN?

Fakta å vite om personnummer. Et personnummer (SSN) er et nisifret nummer utstedt av Social Security Administration (SSA) til amerikanske statsborgere, fastboende og midlertidige (arbeidende) innbyggere. Nummeret brukes til å spore enkeltpersoner med henblikk på trygdeytelser, beskatning og sysselsetting.

SSN-er utstedes til barn ved fødsel, og til voksne som søker om dem. For å få et SSN må du ha en gyldig grunn for å trenge en. De vanligste årsakene til at du trenger et SSN er:

- Søke om jobb
- Søke om kreditt
- Søke om offentlige ytelser
- Innlevering av skatter

SSN er forskjellig fra et skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN), som brukes av Internal Revenue Service (IRS) for å spore skattebetalere. TIN er også ni-sifret, men de er utstedt av IRS, ikke SSA.

Hva er et SSN-eksempel?

Personnummeret (SSN) er et nisifret nummer utstedt av Social Security Administration (SSA) til amerikanske statsborgere, fastboende og midlertidige (arbeidende) innbyggere. Nummeret utstedes til en person og brukes av myndighetene til å spore en persons inntekter og til å administrere fordelsprogrammer.

De tre første sifrene i SSN er kjent som "områdenummeret". De to midterste sifrene er kjent som "gruppenummeret". De fire siste sifrene er kjent som "serienummeret".

Områdenummeret tildeles av SSA basert på staten der personen ble født. Gruppenummeret tildeles tilfeldig. Serienummeret tildeles sekvensielt, og starter med 0001.

Følgende er et eksempel på et SSN:

123-45-6789 Forteller SSN hvor du ble født? Ja, SSN-nummeret ditt forteller hvor du ble født. De tre første sifrene i SSN-nummeret ditt indikerer tilstanden du ble født i. Hvordan vet du når SSN ble utstedt? Den beste måten å finne ut når personnummeret ditt ble utstedt, er å be om en kopi av personopplysningserklæringen. Denne erklæringen inkluderer en historikk over inntektene dine og et estimat over fordelene dine ved pensjonering. Erklæringen viser også året nummeret ditt ble utstedt. Hvis du ikke finner erklæringen din, kan du kontakte Social Security Administration (SSA) og be om en kopi. Står SSN på passet ditt? Nei, personnummeret ditt (SSN) står ikke på passet ditt. Ditt SSN er et unikt ni-sifret nummer utstedt til deg av Social Security Administration (SSA). Den brukes til å spore inntektene dine og rapportere dem til Internal Revenue Service (IRS) for skatteformål. SSA bruker det også til å holde oversikt over din rett til trygdeytelser. Hvor mange tall er SSN? Det er ni sifre i et personnummer. De tre første sifrene er områdenummeret, de to midterste sifrene er gruppenummeret, og de fire siste sifrene er serienummeret.