Hva er et CINS-nummer?

Et CINS-nummer, eller Central Index Number, er en unik identifikator som tildeles hvert verdipapir som handles på OTC-markedene. CINS-nummeret brukes av markedsdeltakere til å spore og gjøre opp handler i disse verdipapirene.

Hva er ISIN-koden for aksjer?

En ISIN-kode er en 12-sifret kode som identifiserer et bestemt verdipapir. De første seks sifrene i koden brukes til å identifisere utstedelseslandet, mens de resterende sifrene brukes til å identifisere selve verdipapiret. For aksjer brukes ISIN-koden vanligvis for å identifisere selskapet og den spesifikke aksjen som omsettes.

I USA er ISIN-koden for aksjer vanligvis sammensatt av følgende:

• De to første sifrene er landskoden

• De neste ni sifrene er CUSIP (Committee on Uniform) Identifikasjonsprosedyrer for verdipapirer)

• Det siste sifferet er kontrollsifferet

For eksempel er ISIN-koden for Apple Inc.s ordinære aksjer US0378331005. De to første sifrene (US) indikerer at aksjen er utstedt i USA. De neste ni sifrene (037833100) identifiserer den spesifikke aksjen, og det siste sifferet (5) er kontrollsifferet.

Hvor mange ISIN-koder er det?

ISIN-koder er unike identifikatorer for verdipapirer. De brukes av finansinstitusjoner til å cleare og gjøre opp handler.

Det er ikke noe fasitsvar på hvor mange ISIN-koder som finnes, da det stadig utstedes nye koder for nye verdipapirer. I følge International Organization for Standardization (ISO) var det imidlertid over 10 millioner ISIN-koder i bruk per desember 2015. Hva er et sikkerhetsnummer for en aksje? Et sikkerhetsnummer for en aksje er et nummer som er tildelt et verdipapir av et tilsynsorgan. Dette nummeret brukes til å spore sikkerheten og dens transaksjoner. Hvor lang tid tar det å få et ISIN-nummer? Det tar vanligvis rundt to uker å motta et ISIN-nummer når du har sendt inn nødvendig dokumentasjon.

Hva betyr ISIN?

En ISIN er et internasjonalt verdipapiridentifikasjonsnummer. Det er en unik kode som brukes til å identifisere et verdipapir, og den består av en kombinasjon av bokstaver og tall. Koden brukes av finansinstitusjoner og investorer for å identifisere et verdipapir og spore dets pris og ytelse.