Kapitalgodtgjørelse

Et kapitalfradrag er et beløp som kan trekkes fra det skattepliktige overskuddet til en virksomhet for et bestemt år. Formålet med kapitalfradrag er å oppmuntre bedrifter til å investere i kapitalutstyr ved å gi skattelettelser. Det er to hovedtyper kapitalfradrag: 1. Årlig investeringsgodtgjørelse (AIA) AIA er en skattelettelse som lar bedrifter trekke fra hele kostnaden … Les mer

Kontantstrømoppstilling

En kontantstrømoppstilling er et finansregnskap som sporer kontantstrømmene inn og ut av et selskap over en periode. Kontantstrømoppstillingen kan brukes til å spore et selskaps drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Hva er klassifisering av kontantstrømoppstilling? Kontantstrømoppstillingen er en av de tre primære regnskapene som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse. Kontantstrømoppstillingen måler et selskaps … Les mer

Hva er et SSN?

Fakta å vite om personnummer. Et personnummer (SSN) er et nisifret nummer utstedt av Social Security Administration (SSA) til amerikanske statsborgere, fastboende og midlertidige (arbeidende) innbyggere. Nummeret brukes til å spore enkeltpersoner med henblikk på trygdeytelser, beskatning og sysselsetting. SSN-er utstedes til barn ved fødsel, og til voksne som søker om dem. For å få … Les mer

Abu Dhabi Investment Council (ADIC)

ADIC er Abu Dhabis suverene formuesfond som forvalter emiratets overskytende oljeinntekter. Fondet er et av de største i verden med eiendeler på til sammen over 800 milliarder dollar. Fondet investerer i et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert aksjer, rente, eiendom og private equity. Har De forente arabiske emirater et suverent formuesfond? UAE har ikke et … Les mer