Supplemental Security Income (SSI)

Programmet Supplemental Security Income (SSI) er et behovsbasert program som gir økonomisk bistand til lavinntektsindivider som er i alderen, blinde eller funksjonshemmede. SSI-fordeler finansieres av generelle skatteinntekter, ikke av trygdefondet. For å være kvalifisert for SSI, må en person ha begrenset inntekt og ressurser. Generelt må individets inntekt være under fattigdomsnivået, og ressursene deres må … Les mer

Hva er et SSN?

Fakta å vite om personnummer. Et personnummer (SSN) er et nisifret nummer utstedt av Social Security Administration (SSA) til amerikanske statsborgere, fastboende og midlertidige (arbeidende) innbyggere. Nummeret brukes til å spore enkeltpersoner med henblikk på trygdeytelser, beskatning og sysselsetting. SSN-er utstedes til barn ved fødsel, og til voksne som søker om dem. For å få … Les mer

Hva er en levekostnadsjustering (COLA), og hvordan fungerer det?

Hva er en levekostnadsjustering, og hvordan fungerer det? Hva blir levekostnadsjusteringen for trygd i 2022? Ifølge Social Security Administration vil levekostnadsjusteringen (COLA) for Social Security i 2022 være 1,3 %. Får alle på trygd COLA-økningen? Svaret er nei, ikke alle på trygd får COLA-økningen. Bare de personene som mottar trygdeytelser per 31. desember året før … Les mer