Hva er et arbeidsgiveridentifikasjonsnummer (EIN)?

Et Employer Identification Number (EIN) er et nisifret nummer tildelt av Internal Revenue Service (IRS) som brukes til å identifisere en forretningsenhet. IRS bruker EIN for å identifisere og spore virksomheter for skatteformål.

EIN er også kjent som et skattebetaleridentifikasjonsnummer (TIN).

Bedrifter som kreves for å få en EIN inkluderer selskaper, partnerskap, selskaper med begrenset ansvar og enkeltpersonforetak som har ansatte.

EIN brukes også av eiendommer og truster, ideelle organisasjoner, offentlige etater, visse pensjonsordninger og visse virksomheter som driver mellomstatlig handel.

EIN-nummeret ligner på et personnummer (SSN) for en person ved at det brukes til å identifisere en forretningsenhet for skatteformål.

En EIN er imidlertid ikke nødvendig for virksomheter som ikke har ansatte, for eksempel enkeltpersonforetak uten ansatte og partnerskap uten ansatte.

bedrifter som har ansatte må få et EIN fra IRS.

Prosessen for å få en EIN er relativt enkel.

bedrifter kan søke om et EIN online, via faks eller via post.

IRS gir instruksjoner om hvordan du søker om et EIN på sin nettside.

Når en bedrift har fått et EIN, vil den bruke nummeret på alle fremtidige skatteinnleveringer.

EIN brukes også til å åpne en forretningsbankkonto og for å søke om forretningslisenser og tillatelser.

Kan du sende inn skatt uten EIN-nummer? Vanligvis trenger bedrifter en EIN for å sende inn skatt. Det er imidlertid noen få unntak. Hvis du er en eneeier uten ansatte, kan du bruke personnummeret ditt i stedet for et EIN. Du kan også være i stand til å bruke et EIN arkivert av LLC hos IRS.

Er selskapets EIN-nummer offentlige? Ja, bedriftens EIN-numre er offentlige. IRS-nettstedet inneholder en søkbar database over alle virksomheter som har fått utstedt et EIN. Denne informasjonen er tilgjengelig for allmennheten fordi IRS er pålagt å gjøre den tilgjengelig i henhold til Freedom of Information Act. Kan jeg slå opp EIN-nummeret mitt på nettet? Det er mulig å slå opp EIN-nummeret ditt på nett. Skattemyndighetene har et online EIN-oppslagsverktøy som lar deg søke etter EIN ved navn og adresse. Hva er et eksempel på et EIN-nummer? Et EIN-nummer er et unikt ni-sifret nummer tildelt av IRS til forretningsenheter for skatteinnleveringsformål. Nummeret brukes til å identifisere virksomheten på skattedokumenter og kreves for at bedrifter skal sende inn føderale skatter. Hvor er EIN på en W-2? EIN, eller Employer Identification Number, er et nisifret nummer som tildeles av IRS til bedrifter for skatteinnleveringsformål. Dette nummeret er trykt på W-2-skjemaet og brukes til å identifisere arbeidsgiveren.