Hva er et børshandlet derivat?

Et børshandlet derivat er et finansielt instrument som henter verdien fra en underliggende eiendel. De vanligste typene derivater er terminkontrakter og opsjonskontrakter. Disse kontraktene handles på børser, og prisene på disse kontraktene bestemmes av tilbud og etterspørsel fra aktørene i markedet.

Derivater brukes av investorer for å spekulere i den fremtidige prisen på en underliggende eiendel, eller for å sikre seg mot risikoen for prissvingninger. For eksempel lar en futureskontrakt en investor kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på en fremtidig dato. En opsjonskontrakt gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på et fremtidig tidspunkt.

Derivater brukes ofte sammen med andre finansielle instrumenter for å lage investeringsstrategier. For eksempel kan en investor bruke en futureskontrakt for å spekulere i den fremtidige prisen på en aksje, og deretter bruke en opsjonskontrakt for å sikre seg mot risikoen for at aksjekursen faller.

Hva er de viktigste typene derivater?

Det er fire hovedtyper av derivatverdipapirer:

1. Futures kontrakter: Dette er juridisk bindende avtaler om å kjøpe eller selge en eiendel til en fastsatt pris på en fremtidig dato. Futures brukes ofte til å sikre seg mot prisbevegelser i den underliggende eiendelen.
2. Opsjoner: Disse gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en eiendel til en fastsatt pris på et fremtidig tidspunkt.
3. Bytteavtaler: Dette er avtaler mellom to parter om å utveksle kontantstrømmer i fremtiden, basert på den underliggende eiendelens prisbevegelser.
4. Terminkontrakter: Dette er avtaler om å kjøpe eller selge en eiendel til en fastsatt pris på et fremtidig tidspunkt. I motsetning til futureskontrakter, handles ikke terminkontrakter på en børs.

Hva er forskjellen mellom verdipapirer og derivater?

Verdipapirer er finansielle instrumenter som representerer eierskap til en eiendel, for eksempel en aksje eller obligasjon. Derivater er finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av en annen eiendel, for eksempel en aksjeindeks eller valuta.

Hva er derivater i enkle ord?

Et derivat er en type finansiell kontrakt hvis verdi er basert på, eller "avledet fra," verdien av en underliggende eiendel. De vanligste typene derivater er futureskontrakter, opsjoner og bytteavtaler.

Derivater kan brukes til en rekke formål, inkludert sikring (redusere risiko ved å oppveie eksponering for prisendringer i den underliggende eiendelen), spekulasjon (veddemål på fremtidige kursretninger) og arbitrage (utnyttelse av prisforskjeller) i forskjellige markeder).

Hva er et eksempel på derivatinvesteringer?

Det finnes mange typer derivatinvesteringer, men de innebærer alle å ta stilling til den fremtidige prisen på en underliggende eiendel. For eksempel kan du kjøpe en futureskontrakt på en aksjeindeks, og satser på at indeksen vil stige i verdi. Eller du kan kjøpe en salgsopsjon på en aksje, satser på at aksjen vil falle i verdi.

Derivater kan brukes til å sikre seg mot risiko, eller for å spekulere i fremtidige prisbevegelser. De kan handles på børser, eller over-the-counter (OTC). Hva er synonymet til avledet? Et derivat er et verdipapir med en pris som er avhengig av eller avledet fra prisen på et annet verdipapir. De vanligste typene derivater er futures, opsjoner og swapper.