Hva er et finansielt derivat?

Finansielle derivater er et finansielt instrument hvis verdi avhenger direkte av verdien av en annen eiendel. Markedsverdien av finansielle derivater i finans er basert på verdien av en annen eiendel kalt tilstøtende derivat.

Disse finansielle produktene handler vanligvis i børs, selv om de ikke er pålagt å gjøre det. Det er mange eksempler på finansielle derivater, for eksempel aksjer, renteinntekter, egenkapital, obligasjoner eller renter.

Et av kjennetegnene ved finansielle derivater er at de kan operere i private markeder, men som vi allerede har sagt, er de vanligvis til stede i aksjemarkedene. Til tross for dette kan de være knyttet til uøkonomiske produkter, for eksempel råvarer som hvete.

Investeringene i finansielle derivater som gjøres er mye mindre enn de som oppstår når du kjøper aksjer eller andre typer finansielle eiendeler. Disse produktene har den kvaliteten at de alltid vil bli avviklet i fremtiden.

Klassifisering av finansielle derivater

Avhengig av måten de blir betalt på, kan vi skille mellom forskjellige typer finansielle derivater:

  • Futures: disse derivatene krever ikke betaling på anskaffelsestidspunktet, men en betalingsgaranti er nødvendig for å oppfylle forpliktelsen. Det har stor risiko, men det kan også gi store fordeler.
  • Alternativer: Når du anskaffer deg denne typen derivater, må du betale en liten sum penger, kalt premie. På denne måten er fordelene begrenset, men det maksimale tapet som kan oppstå er verdien av premien.