Hva er en tollunion?

En tollunion er en slags kommersiell traktat der signatarlandene etablerer en felles utenrikshandelspolitikk for å kunne eliminere eller undertrykke, på en bestemt måte, toll mellom disse landene.

Målet som tollforeningene har til hensikt å oppnå, er å kunne dra nytte av effektiviteten fra den internasjonale arbeidsdelingen. Slik sett vil forbrukerne i medlemslandene som er påvirket av denne traktaten se muligheten for å kunne kjøpe produkter uten å måtte betale toll for dem. På den annen side vil produsentene også se hvordan markedet de leder sin produksjon er bredere og mer komplekst: det er mer tilbud fra konkurrerende selskaper.

Hvis det ikke er noen tollunion, må land som bytter produkter med hverandre, etablere passende grensekontroll for å tillate innførsel av produkter fra ett land til et annet. I tilfelle det eksisterte en slik union, ville ikke kontrollene være nødvendige, slik at så mange økonomiske og menneskelige ressurser ikke måtte brukes på å etablere disse kontrolltiltakene mellom landene som bestemmer seg for å utveksle produkter. Dette fordi disse medlemslandene vil ha samme utenrikshandelspolitikk.

Imidlertid må konsepter være kvalifiserte. I tilfelle transittfrihet er inkludert produksjonsfaktorer (arbeidskraft og kapital), vi snakker om det felles markedet og ikke om tollunionen.

Noen eksempler på tollunion, av de mest kjente, er Den Europeiske Union, siden det ikke er toll eller handelsbarrierer mellom landene som utgjør det. Det er derfor en utenrikshandelspolitikk som er felles for alle medlemslandene.