Hva er en suspensiv effekt?

Noen ganger, spesielt når det ankes, kan det være slik at virkningene og fullbyrdelsen av den ankede dommen blir suspendert. Selv om denne hendelsen ikke alltid finner sted i rettsvitenskap -For dette må det produseres en rekke antagelser. Sannheten er at rettsprosessen kan gå i stå. Dette konseptet, kjent som den suspensive effekten, er ekstremt avgjørende i enhver rettslig prosess.

Hva måler en suspensiv effekt?

Virkningen av noen anker forutsatt at virkningene av den omstridte resolusjonen blir suspendert. Når denne effekten finner sted, blir rettsprosessen lammet til dommer i andre instans kan løse anken fra anke relevant. Det vil si at ingen vil være i stand til å utføre noen prosessuell prosedyre før dommeren i førsteinstans før den suspensive effekten er løst.

I hvilke tilfeller er det en suspensiv effekt?

Som vi allerede har kommet videre, må det oppstå en rekke situasjoner for at den suspensive effekten skal finne sted. For eksempel:


  • Den ankede dommen er knyttet til sivilstanden til de involverte personene.
  • Setningene eller resolusjonene som er blitt utfordret av de to involverte partene.
  • Setningene eller vedtakene der alle påstandene er nektet.
  • Setningene eller resolusjonene som er deklarative.

Når det har vært en annen situasjon enn de som er nevnt, vil en refusjonseffekt (men ikke suspensiv) bli gitt.