Hva er en økonomisk nedgang?

Når vi snakker om økonomisk nedgang, er det ikke et begrep som høres helt riktig ut, og sannheten er at det ikke er det. Det er perioden eller øyeblikket den økonomiske veksten slutter å virke eller bremser i forhold til en tidligere målt periode.

Dette innebærer at for at dette fenomenet skal finne sted, må det ha vært en periode med økonomisk vekst der bedre resultater er oppnådd enn i retardasjonsperioden. Retardasjonen begynner å bli lagt merke til når man i den nåværende perioden eller øyeblikket ikke oppnår de samme resultatene som i den forrige tidsperioden som blir tatt som referanse.

Det betyr imidlertid ikke at retardasjonsdataene vil fortelle oss at negative poster finner sted på dataene målt i perioden. Bare av en eller annen grunn som fører til at resultatene oppnådd i økonomisk vekst ikke går i samme takt som i forrige periode.

Kort sagt, vi kan si at avmatningen kan forutsi a resesjon, en krise eller en økonomisk depresjon. Imidlertid, som vi har antydet, kunne det bare "forutsi", så resultatene kan være eller ikke være i samsvar med virkeligheten.

For å kunne måle økonomisk vekst i et land, kan en økonomisk indikator brukes som korrekt og relativt representerer en vekst når det gjelder velvære og landets økonomi (spesifikt dets inntektsnivå). For dette, BNP Det er indikatoren som referanse for å kunne se den økonomiske veksten i et land. Det er enkelt å beregne, og resultatene er sammenlignbare med resultatene i andre land.