Hva er bunnfiske i å investere?

Bunnfiske er en strategi brukt av investorer i et forsøk på å kjøpe eiendeler til en pris som har nådd bunnen, eller nådd et lavpunkt, i markedet. Håpet er at eiendelen da vil stige i pris etter hvert som markedet korrigerer seg selv. Denne strategien kan brukes med aksjer, obligasjoner, råvarer eller andre typer eiendeler. … Les mer

Hva er GOP eller Gross Operation Profit?

I hotellsektoren brukes begrepet GOP, akronym for brutto driftsresultat, veldig ofte. På spansk brukes brutto driftsresultat oftere for å referere til samme begrep. Betydningen av GOP er resultatet av å trekke direkte kostnader, indirekte kostnader, lønn og direkte driftskostnader fra totale inntekter. Denne økonomiske indikatoren måler lønnsomhet og ytelsen til områdelederne, fra administrasjon, salg, reklame … Les mer

Kategorier G

Hva er en suspensiv effekt?

Noen ganger, spesielt når det ankes, kan det være slik at virkningene og fullbyrdelsen av den ankede dommen blir suspendert. Selv om denne hendelsen ikke alltid finner sted i rettsvitenskap -For dette må det produseres en rekke antagelser. Sannheten er at rettsprosessen kan gå i stå. Dette konseptet, kjent som den suspensive effekten, er ekstremt … Les mer

Kategorier S