Hva er desentralisering?

Konseptet med desentralisering refererer til prosessen som søker et lands territoriale utvikling, for å avslutte forskjellene mellom de forskjellige autonome samfunnene for å garantere tilgang til alle territoriene i muligheter utvikling og trivsel. I desentralisering sørger sentraladministrasjonen for overføring av kapasitet til regionene med to viktige mål, som er rettferdighet og konkurranseevne.

Derfor vil definisjonen av desentralisering være overføring av makter fra staten eller sentralmyndighetene til regionale administrasjoner. Det innebærer å gi de autonome samfunnene og statene en rekke ressurser for å fungere riktig, men fremfor alt for å fremme deres utvikling.

Kjennetegn ved desentralisering

Eksempler på desentralisering inkluderer overføring av helseledelse fra sentraladministrasjonen til samfunnene eller andre tjenester av interesse i bytte for en sum penger. På denne måten ville den sentrale organisasjonen ikke lenger være ansvarlig for den. Det kan også brukes på andre aspekter som infrastruktur, utdanning, sosial velferd eller andre forhold.

Det er en rekke egenskaper som definerer desentralisering:


  • Sentralstaten gir en juridisk enhet til det desentraliserte organet.
  • Overføring av kompetanser fra sentraladministrasjonen til nye juridiske eller moralske enheter.
  • Det er utstyrt med egne eiendeler og fullstendig uavhengig ledelse, som ikke vil ha noen form for forbindelse med sentralstaten.
  • Det fungerer under prinsippet om autarki.

Det bør bemerkes at desentralisering bidrar til en rask og rettidig tilnærming til beslutningstaking, samtidig som den avvikler en rekke oppgaver som tilhører sentraladministrasjonen og som vil muliggjøre territoriell utvikling.

Konseptet med desentralisering fortsetter å være ganske kontroversielt i noen land, avhengig av hvilket aspekt det tar for seg.