Hva er en administrativ konsesjon?

Begrepet administrativ konsesjon refererer til autorisasjon gitt av en offentlig enhet til et privat initiativ med det formål å utnytte en bestemt tjeneste eller vare.

På en mer streng måte kan det sikres at definisjonen av administrativ konsesjon er den juridiske virksomheten som administrasjonen tildeler ledelsen av en offentlig tjeneste eller bruken av en tilhørighet til det offentlige området til en enhet eller person med visse betingelser og under en bestemt periode for ham å utnytte den og ta den ut lønnsomhet.

Denne lenken er nedfelt i en kontrakt, og rettighetene som til dags dato var forbeholdt administrasjonen kan nå forvaltes av forskjellige selskaper eller personer i bytte mot penger.

Fordeler med administrative innrømmelser

Administrative innrømmelser har flere fordeler, hvor det viktigste utvilsomt er innsamling av penger fra staten eller byrådet.

  • Regjeringen som gir det, legger penger i kassen ved å gi administrative innrømmelser til et privat initiativ. Det kan betraktes som en slags leie.
  • De private selskapene som får disse innrømmelsene for utnyttelse klarer å øke verdien og effektiviteten til denne tjenesten. Dette skyldes at administrasjonene ikke har nok ressurser til å utføre en oppgave med samme effektivitet.
  • Organene som innrømmer konsesjonen, har muligheten til å trekke den tilbake i det øyeblikket hvor mottakeren av tjenesten eller ikke overholder de avtalte forpliktelsene.

Eksempler på administrativ konsesjon

Det er flere eksempler på administrativ konsesjon. De vanligste er følgende:

  • Veier: offentlig land tildeles for bygging av motorveier. Det kan være slik at Selskapet byggefirma på slutten av arbeidet kan samle inn en prosentandel av fortjenesten for bompenger.
  • Energi: administrasjoner, for eksempel, gir opp demninger for produksjon av elektrisitet.
  • Petroleumsutnyttelse: offentlig eid jord tildeles et privat selskap for utvinning av petroleum.