Hva er en frilanser?

Un autónomo Det er en type arbeidstaker som regelmessig og for egen regning utfører en økonomisk aktivitet for fortjeneste. Selvstendig næringsdrivende kalles også selvstendig næringsdrivende eller individuelle gründere. Selvstendig næringsdrivende har fordelen at de tar egne beslutninger og ikke har overordnede eller sjefer til å befale dem. Selvstendig næringsdrivende har imidlertid ikke en arbeidsavtale med … Les mer