Hva er en følgeseddel?

Leveringsbrev, eller også kalt leveringsbrev, er et kommersielt dokument som bekrefter at en sending er levert riktig. Mottakeren av forsendelsen må signere følgeseddelen når han mottar leveransen. På denne måten vet avsenderen at bestillingen hans har nådd sitt mål, og på den annen side rettferdiggjør den som leverer at han har sendt forsendelsen til mottakeren.

Bruk av følgeseddelen er ikke obligatorisk. Av denne grunn blir bestillingen ofte gjort ved å sende fakturaen direkte. Når ordrer plasseres kontinuerlig, sendes ordrene vanligvis med følgesedler, og på slutten av hver måned sendes alle fakturaene.

Deler av følgeseddelen

Leveringssedlene krever informasjon som er delt inn i forskjellige deler:

  • Sted og dato for utstedelse
  • Dokumentkode eller nummer
  • Kjøper- og selgerinformasjon
  • Leveringssted og dato
  • Mottakerens signatur og stempel
  • Produktbeskrivelse

Typer av følgesedler

I forretningstransaksjoner kan vi finne forskjellige følgeseddelstyper:

  • Verdsatt følgeseddel: i tillegg til ovennevnte data, har den verdien av hvert av produktene som bestillingen inneholder, og det totale beløpet, siden det vanligvis ikke ledsages av fakturaen.
  • Uvurdert følgeseddel: da den vanligvis ledsages av fakturaen, rapporterer den bare beskrivelsen av produktet og har ingen data om prisene på produktene.