Hva er en finansiell eiendel?

Finansielle eiendeler er finansielle produkter der kjøperen får rett til å samle inn penger fra en utsteder som selger det produktet. Disse eiendelene kan utstedes av en hvilken som helst økonomisk enhet, for eksempel selskaper, banker eller myndigheter. Vi kan finne finansielle eiendeler med fast inntekt eller finansielle eiendeler med variabel inntekt. Regnskapsmessig har kjøperen … Les mer

Kategorier F