Hva er en balanseoppdatering?

Balanseoppdateringen er justeringen av verdien på eiendelene til et selskap slik at de har den nåværende reelle verdien på grunn av økningen i levekostnadene. Det handler om å revurdere eiendeler av et selskap for å tilpasse dem til økningen i inflasjonen. Denne revurderingen gjøres på materielle anleggsmidler, for eksempel eiendom, maskiner eller datamaskiner. I oppdateringer … Les mer

Kategorier B

Hva er securitization?

Begrepet securitization refererer til prosessen der en utsteder oppretter et finansielt instrument ved å kombinere andre finansielle eiendeler og markedsføre disse nye instrumentene til investorer. Den omfatter alle typer finansielle eiendeler og bidrar til likviditet i markedet. I securitization, a finansiell eiendel lite væske, for eksempel et hjem, i en mer likvid renteinntekt. Banken overfører … Les mer

Kategorier T

Hva er arbeidsstyrken?

Begrepet aktiv befolkning brukes til å kjenne sosiodemografiske eller økonomiske data i et land. Det er interessant å vite det, siden mange indikatorer for landet er avhengige av det. Den aktive befolkningen i et land refererer til antall personer i yrkesaktiv alder som har en lønnet jobb eller som ønsker å skaffe seg en. I … Les mer