Hva er balansen?

Balansen, også kjent som balansen, er ikke noe mer enn en uttømmende rapport som hjelper til med å kontrollere helsen til et selskap i forhold til dets økonomiske og økonomiske tilstand, utført på et bestemt tidspunkt.

Begrepet balanse forstås således som en nyttig måte å gjennomgå regnskap for selskapet for å verdsette eiendeler og gjeld. Derfor, for å vite hva balansen er, må vi forstå at det er en grunnleggende del av årsregnskapet som vil hjelpe oss med å finne ut den endelige kapitalen i et selskap.

Balansens struktur

For å strukturere balansen til ethvert selskap er det to hovedpoeng som vi vil ta med i representasjonen av eiendeler:

  1. Eiendeler: faste og nåværende. De er regnskapene og elementene som er ansvarlige for å generere penger i selskapet. Vi snakker om likvide penger, investeringer eller materielle eller immaterielle eiendeler.
  2. Gjeld: egenkapital, lang og kort sikt. Det vil si forpliktelsene selskapet har gjennom lån, brev, gjeld, løpetider og kreditorer.