Hva er åpningsbalansen?

Åpningsbalansen uttrykker situasjonen der selskapet er i begynnelsen av et regnskapsår. Det vil si at det er balansen som blir laget i begynnelsen av hver regnskapssyklusfor å se hva som er finansiell status og den økonomiske situasjonen ved begynnelsen av hvert år.

Åpningsbalansen i regnskap er som en situasjonsbalanse det gjøres hver gang vi starter et regnskapsår. Det utføres med det formål å skaffe en økonomisk røntgen av selskapet som lar lederne ta beslutninger angående forretningsaktiviteten til det nye kurset. Derfra kan du vurdere hva som er de nye handlingene som kommer til å bli foreslått det neste året, eller definere nye mål.

Et av kjennetegnene ved inngående saldo er at den inkluderer saldoen i selskapets kontoer ved utgangen av forrige periode, etter å ha foretatt alle justeringene som er nødvendige i Generell regnskapsplan. Når et selskap lager den utgående balansen i et regnskapsår, blir det inngangssaldoen for det nye året.