Hva er åpningsbalansen?

Åpningsbalansen uttrykker situasjonen der selskapet er i begynnelsen av et regnskapsår. Det vil si at det er balansen som blir laget i begynnelsen av hver regnskapssyklusfor å se hva som er finansiell status og den økonomiske situasjonen ved begynnelsen av hvert år. Åpningsbalansen i regnskap er som en situasjonsbalanse det gjøres hver gang vi starter … Les mer