Hva er en prøvebalanse?

Prøvesaldoen, også kalt saldo og saldo, gjenspeiler saldoen på alle kontoene selskapet eier i en gitt periode. Det er balansen som viser debet- og saldoene kreditorer av regnskapene som tilhører et selskap.

Saldoen og summen tjener til å vite at alle regnskapene til selskapet som er i den daglige regnskapsboken er firkantede, i forhold til hver av sitte som registreres daglig i debet- og kredittposter, og avhengig av om det er skyldner eller kreditor. Det sikrer at den daglige registreringen har blitt gjort riktig, og at vi har nøyaktige data om firmainformasjonen.

For at prøvebalansen til summen og saldoen skal gjennomføres riktig, må summen av debetbalansen være lik summen av kredittbalansen. På denne måten oppnås den nødvendige balansen i balansen. Hvis beløpet vi får i debet er større enn kreditten, vil vi si at vi har en belastningsbalanse. Ellers har vi en kredittbalanse.