Hva betyr Recaudo?

Begrepet samling brukes vanligvis når en god samling av noen monetære ressurser eller fysiske varer blir laget. Det vil si at de vil ha god varetekt over dem slik at en forpliktelse i fremtiden blir oppfylt.

Verbet å samle på er å samle, pile opp eller ta vare på noen ressurser for å dekke fremtidige eller tredjepartsbehov. Avhengig av området vi befinner oss i, vil det nå bety en eller annen ting. La oss se noen tilfeller:


  • Virksomhet. Når det gjelder selskaper, refererer innkrevingsperioden til inntektsinnsamling i en spesifisert tid. Denne inntekten måles med mengden penger som kommer inn i selskapet: salgene som er gjort i en bestemt periode og til en bestemt pris.
  • Offentlig forvaltning. I dette tilfellet kan samlingen indikere fall eller økning i innsamlingen, noe som får oss til å snakke om variasjonen i forbruk eller investering, men også om en økonomisk krise.
  • Fiskalt omfang. Bedriftene har ansvaret for å samle inn de forskjellige prisene, MVA, IRPF og andre impuestos som er rettet til statskontoen og som derfor må samles inn og behørig settes inn innen fastsatte frister. Bedriftene selv har ansvaret for å kreve inn den nødvendige skatten fra sine selskaper eller kunder for å kunne sende pengene til staten tilsvarende innen fristene.