Hva betyr skattebetaler? Definisjon og typer skattebetalere

En skattyter er den fysiske personen som har sine rettigheter og forpliktelser foran en offentlig agent som kommer fra skatten han skylder (normalt, og i tilfelle Spania: Treasury). Skattyter må ta ansvar for skatter som må betale for at staten skal finansiere seg selv. Betalingen som skattebetaleren skylder skjer i samsvar med lovgivningen i hvert … Les mer