Hva betyr velferdsstaten?

Velferdsstaten er et sett med handlinger utført av staten som prøver å søke befolkningens generelle velferd.

For at velferdsstaten skal fungere, er det nødvendig at staten griper inn i economía og i samfunnet, distribuere rikdom for å forbedre de sosioøkonomiske og helsemessige forholdene i befolkningen. Slik sett handler det om handlinger som prøver å komme borgeren til gode og avslutte den økonomisk-sosiale ulikheten i landet.

Pilarer i velferdsstaten og gjennomføring

For at velferdsstaten skal fungere, er det nødvendig at staten implementerer en skattesystem som gagner samlingen av impuestos og priser som er i stand til å finansiere prosjekter og offentlig politikk.

Dette kan imidlertid generere kontrovers, siden mange mennesker kan trekke seg fra å måtte betale mer skatt til fordel for å øke velferdsstaten.

De grunnleggende søylene som velferdsstaten bygger på er helse og utdanning. Disse er ment å være tilgjengelige og gratis for alle innbyggere i et bestemt land uten ekstra kostnad. Dette er åpenbart ikke mulig, siden det innebærer store utgifter for staten for alle slags handlinger (sykdommer, kurer, etc.), selv om det er mulig i den grad det er mulig.

De prøver også å tilby fordeler og hjelp for å få borgere til å utøve sitt daglige liv: for utdanning, for pensjonfunksjonshemming, foreldreløshet, sysselsetting, etc. Eller til og med for å kunne leve, hjelp til bolig, ungdom, familiehjelp og tilskudd til økonomisk aktivitet.

Som vi sier, må alle tiltak tenkes under hensyntagen til hvem de er rettet mot. Vi snakker om befolkningen generelt og mottakerne av hjelp, subsidier eller gratis utdanning og helse.