Hva betyr Abintestato?

Begrepet intestate er et begrep som kommer fra latin og som betyr "uten testament", og refererer spesifikt til rettslige prosedyrer avledet fra vil (i dette tilfellet null) av en person. Vi skal detaljere hva den består av.

Når en person dør, er det nødvendig at det tidligere er utarbeidet et testament der det er angitt hvilke eiendeler og inntjening som gjenstår hvilke personer. Hvis personen som dør og ikke tidligere har formalisert et testament, eller i mangel av det, testamentet er erklært ugyldig eller har mistet gyldigheten, er det da intestatet ville bli brukt.

Det er også tilfelle der testamentet er formalisert, men ingen etterfølgere er kalt, så mot det skal hierarkiet med naturlig arv følges.

Derfor kan intestatet defineres som en prosess der en arv blir bedt om av de menneskene som tror de kan være begunstigede av eiendelene til personen som har dødd og ikke har vært i stand til å formalisere et testament eller det er erklært null. Denne prosessen må gjøres for en notarius eller i retten. I tillegg må vi ta hensyn til følgende aspekter:

  • Rekkefølgen for arvelig arv blir respektert: barna eller barnebarna vil være de første; etterfulgt av foreldre eller besteforeldre; å senere være ektefellene som drar nytte.
  • Hvis ingen av disse gruppene er nevnt i testamentet, vil det svare til søsken eller nevøer, selv om prosessen blir vanskelig ved å måtte føre den til retten.
  • I tilfelle vi ønsker å dra nytte av arven, faller makten på notarius, og er et av de billigste alternativene når det gjelder penger og tid i dag.