Hva er regnskap?

Regnskap er en del av økonomien som analyserer de forskjellige elementene som viser et selskaps økonomiske bevegelser. Denne ressursen er til stor hjelp for å kjenne situasjonen en bedrift er i, og med dette kan de sette en serie strategier med sikte på å øke ytelsen til økonomien.

Definisjonen av regnskap refererer også til verktøyet for å administrere utgifter og inntekter av en enhet. I utviklingen av sin normale aktivitet vil egenkapitalen til ethvert selskap variere på grunn av salgs- og kjøpsoperasjonene, hvor resultatet kan være positivt (gevinst) eller negativt (tap).

Uansett størrelsen på virksomheten, påvirker begrepet regnskap både store selskaper og SMB, siden det grunnleggende målet er å garantere tilstrekkelig lønnsomhet i tillegg til å ha kapasitet til å bære skattebyrder.

Regnskapsmål

Regnskapsmålet er å registrere de ulike økonomiske og økonomiske operasjonene i selskapet i regnskapsdokumentene, i tillegg til å tolke regnskapet for å ta beslutninger og på denne måten tilfredsstille de forskjellige involverte gruppene, som offentlige administrasjoner, aksjonærer eller kreditorer.


  • Studer og rapporter om økonomiske ressurser Av et selskap.
  • Gi ledere nok informasjon til å organisere god planlegging og beslutningstaking.
  • Ha oversikt over administrasjonen av administratorer og skattebyrder.
  • Kjenn til pengestrømmene som enheten vil håndtere.
  • Delta i undersøkelser om næringslivets økonomiske aktiviteter.

En bredere definisjon av regnskap kan være teknikken som oppstår med sikte på å møte de organisatoriske behovene i økonomien. Det er et disiplinært verktøy som bruker presise statistiske metoder for å beregne poeng. Samle inn figurer eller data av interesse, siden alle detaljer, men minimale, kan endre et forventet resultat.

Regnskap i selskapet