Hva betyr Maquila?

Maquila er et begrep som brukes i administrasjonssammenheng, organisering av Selskapet, bedrift og ledelse. Spesielt brukes det vanligvis til å snakke om de innspillene eller teknologiene som tilegnes ved import og ansettelse av lokal arbeidskraft, bestemt til å produsere produkter for påfølgende eksport.

Nærmere bestemt tillater maquilaen selskaper å produsere produktene og tjenestene de ønsker på en Coste av arbeidsstyrken i det billigste landet. De tar heller ikke hensyn til kostnadene ved toll i kraft i det landet.

Maquila-vertslandet drar nytte av å komme inn i nytt materialer og arbeidskraft til ditt land, samt jobbskaping, så den regionale økonomien vil bli styrket (med mindre arbeidskraften er outsourcet).

I noen land som Paraguay eller Mexico kan produksjon gjennom maquilas tillate midlertidig import med suspensjon av avgifter på disse råvarene som vil være nødvendig for fremstilling av produktene. Dette kan være veldig fordelaktig for selskaper, siden de kan spare store beløp og dermed oppnå flere fordeler.

Det er også tilfeller der varer De er for mange importerte, og de bestemmer seg for å selge. Det er tilfeller der en del av dette beløpet kan selges, selv om dette vil avhenge av lovgivningen i det aktuelle landet (som fastsetter beløpet som skal markedsføres).

Til slutt må vi nevne at i skattesystemet for disse selskapene som har importert (som er basert på konsepter fra verdiskapning) Varer som er sendt er ikke inkludert, da de er underlagt midlertidig importregime.