Gevinst

Begrepet gevinst er definert som de positive fordelene som oppnås ved et salg eller en økonomisk transaksjon.

Med andre ord er goodwill økningen i verdi av en vare eller et produkt som betyr fortjeneste for eieren.

Rent eiendomsmessig ville gevinsten være den positive forskjellen mellom kjøpesummen på eiendommen og salgsprisen. Fra skattemessig synspunkt beskattes gevinsten som skatt i personlig inntektsskatt og i selskapsskatt, avhengig av skattebetalers art.

Hvis vi viser til salg av en eiendom, utbetales den kommunale gevinsten på rådhuset der eiendommen ligger og er årlig. Nødvendige data er: matrikkelreferansen til huset som vises i Eiendomsskatten, den nøyaktige datoen for huskjøpet og salgsdatoen, med all denne dokumentasjonen beregningen gjøres på matrikkontoret.

Lær hvordan man beregner kapitalgevinstskatt å vite beløpet du må betale hvis du selger en eiendom.