Hva er industri?

Industri eller industriell aktivitet er den delen av økonomien som er orientert om transformasjon av råvarer til produkter som senere forbrukes av borgere eller economías domésticas. Opprinnelse i England i den industrielle revolusjonen, siden den gang, har sekundærsektoren opprettholdt sin betydning i økonomien i hver stat. Industriprodukter har også den særegenheten at de er noen av de dyreste produktene. Derfor kan et land med en sterk sekundærsektor, selv om det mangler ressurser, ha et betalingsbalanse gunstig.

Årsaken er rent og greit det materialer de er billigere, ettersom de krever mindre merverdi for å bli ekstrahert eller oppnådd, og de blir en del av produksjonskostnadene for det ferdige produktet. I tillegg innebærer utviklingen av industrien og sekundærsektoren behovet for innovasjon, idet teknologien er grunnleggende. Av kostnadshensyn er næringer ofte etablert i stor skala. Dette krever igjen høye tilførsler av kapital og dyktig arbeidskraft, basert på spesialisering og arbeidsdeling, som kjennetegner industrisektoren.

Siden byer, eller mange av dem, utviklet seg under beskyttelse av den industrielle revolusjonen, er industrien ujevnt fordelt, og er mer til stede i urbane områder. Det er også et mangfold i implantasjonen av industrien på globalt nivå. Normalt tilsvarer de mest industrialiserte landene de mektigste økonomiene.

Selv om det er sant at med den økonomiske utviklingen har det kommet en tredje sektor, tjenestene, hvis vekst er ansvarlig for rikdom i mange økonomier; Det er ikke mindre sant at et land som har en utviklet tjenestesektor, men som mangler en viktig industrisektor, har en tendens til å utgjøre en mindre stabil økonomi enn en som har utviklet alle tre sektorene, og spesielt der Industrisektoren er fortsatt en viktig del, men ikke nødvendigvis dominerende.