Hvordan betingede salgsavtaler fungerer

En betinget salgsavtale er en kontrakt mellom en kjøper og en selger der kjøperen samtykker i å kjøpe varen(e) spesifisert i kontrakten og selgeren samtykker i å selge varen(e) på betingelse av at kjøperen betaler det avtalte- ved kjøpesum i avdrag. Kjøperen betaler vanligvis en forskuddsbetaling på tidspunktet kontrakten er signert og foretar deretter betalinger … Les mer

Profitttaking

Profitttaking er handlingen å selge et verdipapir som har steget i pris for å låse inn fortjeneste. Profitttaking kan gjøres av enkeltpersoner eller av institusjoner. Når profitttak skjer, kan det føre til et kraftig prisfall ettersom etterspørselen etter verdipapiret avtar. Gevinsttaking er en vanlig foreteelse i aksjemarkedet og kan sees på som en naturlig del … Les mer

Gevinst

Begrepet gevinst er definert som de positive fordelene som oppnås ved et salg eller en økonomisk transaksjon. Med andre ord er goodwill økningen i verdi av en vare eller et produkt som betyr fortjeneste for eieren. Rent eiendomsmessig ville gevinsten være den positive forskjellen mellom kjøpesummen på eiendommen og salgsprisen. Fra skattemessig synspunkt beskattes gevinsten … Les mer

Kategorier G