Hva er en leietaker?

Leietaker er den fysiske eller juridiske personen som utøver sin rett til å bruke en aktiv som eies av en utleier og derfor er det ikke ditt. Det er personen som leier en eiendel i en spesifisert periode mot å betale en precio for det.

Leietakers rettigheter og forpliktelser

Leietaker, som en del av en operasjon, har sine forpliktelser. Vi vil diskutere de viktigste:

  • Leietaker må betale utleier som avtalt for bruk av eiendommen. Betalingsavdragene kan kalles leie eller leie Det kan være både monetært og ikke-monetært, slik det er avtalt mellom begge parter og forutsatt at utvekslingen er av samme verdi.
  • Den må holdes i god stand, siden ellers kan kontrakten avsluttes og svare på skader forårsaket.
  • Enkeltpersonen er den som betaler for vann, strøm og telefontjenester når det gjelder eiendommer.
  • Eiendommen må brukes til det den er leid inn, ikke til noe annet formål.
  • Hvis boligen skal rømmes, må den varsles på forhånd.

De viktigste leierrettighetene er:

  • Hvis vilkårene i kontrakten ikke er oppfylt, kan leieren slutte å betale leien. Dette kan skje når det er mangler i den leide eiendommen eller som forhindrer at den utnyttes som forutsatt.
  • Det kan være nødvendig med garantier for beboelighet, noe som gir leietaker en plass som må være aktivert for den. Forholdene endres avhengig av eiendommen, de sosioøkonomiske forholdene i landet, stedet der eiendommen er (hvis det er en eiendom) osv.