Hva er en eier?

Når vi snakker om begrepet eier, viser vi til personen som eier eller eier noe spesielt. Normalt refererer eiendom i økonomiens verden til eiendom, selv om det kan være noe annet der en person (naturlig eller lovlig) blir utpekt som eier av det "noe".

Personen som eier noe, har makten over "tingen" (eiendommen) som denne kapasiteten er tilskrevet. Det handler om å kunne nyte og nyte eiendommen som etablert i lovene som styrer den.

Det er også viktig å nevne at formålet med eiendomsretten som tildeles eieren er den som dannes av alle eiendeler som er utsatt for bevilgning. 3 betingelser må være oppfylt: det gode må være et nyttig gode; må eksistere i begrenset mengde; og det må være i stand til å okkupere (ellers ville det ikke være eiendom).

Imidlertid må sistnevnte forstås i vid forstand. Egenskapen til en ting kan også falle på andre ting som er utsatt for å bli beskyttet. Vi setter eksemplet med immateriell rett eller industriell eiendomsrett.

Det skal også bemerkes at eiendomsretten som en person har, ikke er den samme i ett land eller region som i et annet. Hvert land vil pålegge sine lover eller juridiske rammer som begrenser eierne av "ting" på hva som er og ikke deres eiendom. Vi kan til og med finne forskjellige klassifiseringer av dette begrepet, avhengig av området vi er i. Dermed har vi:

  • Private eiere (selskaper eller enkeltpersoner) eller offentlige eiere (refererer til offentlige enheter eller staten).
  • Individuelle eller kollektive eiere, som vil avhenge av om de deler eiendommen eller ikke.
  • Eiendom som deltar i å ta beslutninger om fremtiden til en eiendel på en aktiv eller passiv måte.