Friendly Takeover

En vennlig overtakelse er et oppkjøp der målselskapets styre samtykker til oppkjøpet. En vennskapelig overtakelse kan gjøres via en fusjon eller et oppkjøp av aksjer. En fiendtlig overtakelse er derimot et oppkjøp der målselskapets styre ikke går med på oppkjøpet. Fiendtlige overtakelser gjøres vanligvis via et anbudstilbud.

Hva er typene overtakelsesstrategier?

Det er fire vanlige typer overtakelsesstrategier:

1. Vennlig overtakelse: Når et selskap henvender seg til et annet selskap med tilbud om å kjøpe sine aksjer, og tilbudet aksepteres av styret i målselskapet, er dette kjent som en vennlig maktovertakelse.

2. Fiendtlig overtakelse: En fiendtlig overtakelse skjer når et selskap gir et uoppfordret tilbud om å kjøpe et annet selskap, og styret i målselskapet avviser tilbudet. Budgiveren prøver deretter å overtale målselskapets aksjonærer til å stemme for overtakelsen.

3. Omvendt overtakelse: En omvendt overtakelse skjer når et mindre selskap kjøper et større selskap. Dette gjøres ofte for å unngå den lange og kostbare prosessen med å bli børsnotert.

4. Kjøpstilbud: Et kjøpstilbud er når et selskap gir et tilbud om å kjøpe et visst antall aksjer i et annet selskap til en fastsatt pris. Aksjonærene kan da bestemme om de skal selge aksjene sine eller ikke. Hva er det motsatte av en fiendtlig overtakelse? Det motsatte av en fiendtlig overtakelse er en vennlig overtakelse, som er når et selskaps styre samtykker i å bli kjøpt opp av et annet selskap. En fiendtlig overtakelse er når et selskap prøver å kjøpe et annet selskap uten godkjenning fra målselskapets styre.

Hva er forskjellen mellom oppkjøp og overtakelse?

Generelt er et oppkjøp når ett selskap kjøper et annet selskap. En overtakelse er når et selskap kjøper en kontrollerende eierandel i et annet selskap, typisk gjennom en fiendtlig overtakelse.

Det er noen få viktige forskjeller mellom oppkjøp og overtakelser:

-Den primære forskjellen er at ved et oppkjøp er målselskapet typisk villig til å bli kjøpt opp, mens ved overtakelse er målselskapet typisk uvillig. skal anskaffes.

-En annen sentral forskjell er at ved et oppkjøp fusjonerer de to selskapene typisk sammen, mens ved en overtakelse beholder det overtakende selskapet kontrollen over målselskapet.

-En annen forskjell er at ved et oppkjøp betales kjøpesummen typisk kontant, mens ved en overtakelse typisk betales kjøpesummen på lager.

-Til slutt, en annen sentral forskjell er at i et oppkjøp har de to selskapene typisk ulike ledergrupper, mens ved en overtakelse blir ledergruppen til målselskapet typisk erstattet av ledergruppen til det overtakende selskapet.

Hva er forhandlingskriteriene for vennlige overtakelser?

Det er en rekke sentrale forhandlingskriterier ved vennlige overtakelser, inkludert:

- Prisen: Dette er vanligvis den viktigste faktoren ved enhver overtakelse, og partene må bli enige om en rettferdig pris for målselskapet.

- Strukturen i avtalen: Dette vil innebære å bestemme hvordan kjøpesummen skal betales, om den skal være kontant eller aksjer, og hva slags finansiering som skal brukes.

- Tidspunktet for avtalen: Partene må bli enige om en tidsplan for gjennomføring av avtalen, inkludert eventuelle frister for due diligence eller regulatorisk godkjenning.

- Ledelse og eierskap i målselskapet: Partene må bli enige om hvem som skal drive målselskapet etter overtakelsen, og hvordan eierskapet skal struktureres.

- Synergien: Partene må bli enige om hvordan de to selskapene skal jobbe sammen etter overtakelsen, og hva slags synergier som kan forventes.

Hva er de to typene overtakelser?

Det er to typer overtakelser:

1. Vennlig overtakelse - dette skjer når styret i målselskapet godtar overtakelsestilbudet.

2. Fiendtlig overtakelse - dette skjer når styret i målselskapet ikke går med på overtakelsestilbudet. I dette tilfellet kan budgiveren starte et fiendtlig overtakelsesforsøk, som kan innebære et anbudstilbud eller en fullmaktskamp.