Overtakelsesbud

Et overtakelsestilbud er et tilbud fra ett selskap om å kjøpe et annet selskap. Tilbudet gis vanligvis i kontanter, men det kan også gis i form av aksjer eller andre verdipapirer. Tilbudet offentliggjøres vanligvis, men det kan også gis privat.

Dersom tilbudet aksepteres av styret i målselskapet, vil de to selskapene starte fusjonsprosessen. Dersom tilbudet avvises, kan budgiver forsøke å overtale aksjonærene i målselskapet til å stemme for overtakelsen.

Overtakelsesbud kan være fiendtlige eller vennlige. En fiendtlig overtakelse er en der budgiveren prøver å overta målselskapet uten godkjenning fra målets styre. En vennlig overtakelse er en der målets styre godkjenner overtakelsen.

Hva heter det når et selskap overtar et annet selskap?

"Fusjon" er det generelle begrepet som brukes når to selskaper slås sammen for å danne et nytt selskap, mens "oppkjøp" generelt refererer til en situasjon der ett selskap overtar et annet og det opprinnelige selskapet slutter å eksistere. Det finnes mange forskjellige typer fusjoner og oppkjøp, men den vanligste typen er kjent som "aksjebytte". I en aksjebytte byttes aksjene til de to selskapene mot nye aksjer i det sammenslåtte selskapet. Aksjonærene i de opprinnelige selskapene blir aksjonærer i det nye selskapet, og det nye selskapet har en samlet markedsverdi som er lik summen av markedsverdiene til de opprinnelige selskapene.

Hva er de to typene overtakelser?

Det er to typer overtakelser:

1. En fiendtlig overtakelse skjer når et selskap er kjøpt opp uten godkjenning fra styret. Denne typen overtakelse oppnås ofte ved et "krypende anbudstilbud", der det overtakende selskapet gradvis kjøper opp aksjer i målselskapet på det åpne markedet inntil det eier en majoritetsandel.

2. En vennlig overtakelse skjer når et selskap er kjøpt opp med godkjenning fra styret. Denne typen overtakelse oppnås ofte ved en "sammenslåing av likeverdige", der de to selskapene kombinerer sin virksomhet og eiendeler for å danne et nytt selskap.

Hvor mange typer overtakelse finnes det?

Det er fire hovedtyper av overtakelser: fiendtlig, vennlig, omvendt og transformerende.

Fiendtlige overtakelser er preget av et uoppfordret tilbud fra det overtakende selskapet, og innebærer ofte en fiendtlig budkrig. Vennlige overtakelser initieres av styret i målselskapet, og forhandles vanligvis før enhver offentlig kunngjøring. Omvendte overtakelser skjer når et mindre selskap kjøper opp et større selskap, og transformasjonsovertakelser er preget av en grunnleggende endring i målselskapets forretningsstrategi.

Hva er overtakelse ved omvendt bud eller omvendt fusjon?

En overtakelse ved omvendt bud, eller omvendt fusjon, er en type overtakelse der målselskapets aksjonærer ender opp med å eie et flertall av aksjene i det overtakende selskapet. Dette er det motsatte av en tradisjonell overtakelse, der det overtakende selskapets aksjonærer ender opp med å eie majoriteten av aksjene i målselskapet.

Det er noen få grunner til at et selskap kan velge å gjøre en omvendt overtakelse. Den ene er at det kan være en måte å unngå noen av de regulatoriske hindringene som følger med en tradisjonell overtakelse. En annen er at det kan være en måte å skaffe kapital uten å måtte gå gjennom en tradisjonell børsnotering.

En ting å huske på med en omvendt overtakelse er at målselskapets aksjonærer sannsynligvis vil ha mye kontroll over det kombinerte selskapet. Dette kan være en god ting eller en dårlig ting, avhengig av perspektivet ditt.

Hva kalles en overtakelse?

En overtakelse kalles en fusjon når to selskaper slås sammen for å danne et nytt selskap. Det nye selskapet er typisk et holdingselskap som eier aksjene i begge de fusjonerende selskapene. Begrepet "sammenslåing av likeverdige" brukes noen ganger for å beskrive denne typen transaksjoner, selv om det mer nøyaktig kalles en "konsolidering."