Forward Margin Definition

Terminmargindefinisjonen er minimumsbeløpet som må settes inn for å åpne en terminkontrakt. Denne marginen er satt av børsene og må legges inn av både kjøper og selger.

Hvordan tjener forward penger?

Terminkontrakter er derivatinstrumenter som lar to parter bli enige om å handle en eiendel på et fremtidig tidspunkt, til en pris avtalt i dag.

Forwards brukes i en rekke situasjoner, inkludert men ikke begrenset til:

- Sikring mot prisbevegelser i den underliggende eiendelen
- Spekulere på den fremtidige prisen på en eiendel
-Arbitragemuligheter

For å tjene penger på å handle forwards, må tradere kunne forutsi fremtidige prisbevegelser i den underliggende eiendelen korrekt. Hvis traderen har rett om retningen på prisbevegelsen, vil de tjene penger. Hvis næringsdrivende er feil, vil de pådra seg et tap.

Det bør bemerkes at handel med forwards er et risikabelt forslag, og at tradere kan tape en betydelig sum penger hvis de ikke er forsiktige. Hva er faktorene som bestemmer terminmarginen? Terminmarginen er differansen mellom terminprisen og spotprisen. Terminmarginen brukes ofte som et mål på risikoen til en terminkontrakt. Jo høyere terminmargin, desto større er risikoen for at kontrakten ikke blir innfridd av motparten.

Hva er fordelene med terminkontrakt?

Det er flere fordeler med terminkontrakter:

1. Terminkontrakter er nyttige for sikringsformål. De tillater sikringsgivere å låse inn en pris for en vare eller verdipapir som de vil kjøpe eller selge på et fremtidig tidspunkt. Dette kan bidra til å redusere risikoen for prissvingninger.

2. Terminkontrakter kan også brukes til å spekulere i fremtidige kursbevegelser. Ved å ta en lang posisjon i en terminkontrakt kan spekulanter tjene på økninger i prisen på den underliggende eiendelen. Omvendt, ved å ta en kort posisjon, kan spekulanter tjene på reduksjoner i prisen på den underliggende eiendelen.

3. Terminkontrakter brukes ofte sammen med andre derivater, for eksempel opsjoner. Dette kan skape mer sofistikerte handelsstrategier med potensial for større fortjeneste eller reduserte tap.

4. Terminkontrakter handles i over-the-counter (OTC) markedet, som gir større fleksibilitet enn børser. Denne fleksibiliteten kan være gunstig for både hedgere og spekulanter.

5. Terminkontrakter er relativt enkle derivater, noe som kan gjøre dem lettere å forstå og handle enn noen andre typer derivater.

Hva er et eksempel på terminkontrakt?

En terminkontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en eiendel til en forhåndsbestemt pris på et fremtidig tidspunkt. For eksempel kan et selskap inngå en terminkontrakt for å kjøpe 1000 fat olje på tre måneder for 100 dollar per fat. Denne kontrakten ville låse oljeprisen til 100 dollar per fat for selskapet, uavhengig av oljeprisen om tre måneder.

Terminkontrakter brukes ofte av selskaper for å sikre seg mot fremtidige prisbevegelser på råvarer. Hvis for eksempel et selskap vet at det må kjøpe 1000 fat olje om tre måneder, men er bekymret for at oljeprisen stiger i mellomtiden, kan det inngå en terminkontrakt for å kjøpe oljen til dagens pris. Dette vil garantere selskapet en pris på oljen, og beskytte det mot eventuelle prisstigninger i mellomtiden.

Terminkontrakter kan også brukes til spekulative formål. For eksempel kan en investor tro at prisen på olje kommer til å stige i løpet av de neste tre månedene, og kan derfor inngå en terminkontrakt for å kjøpe olje til 100 dollar per fat. Hvis oljeprisen faktisk stiger til 110 dollar per fat i løpet av tre måneder, vil investoren tjene 10 dollar per fat.

Hvordan leser du terminkurser?

Terminrenten er renten som en finansinstitusjon er villig til å låne eller låne penger til for en bestemt periode i fremtiden. Renten er vanligvis oppgitt for en bestemt tidsperiode, for eksempel ett år, og er vanligvis høyere enn gjeldende rente. Dette er fordi terminkursen inkluderer en risikopremie, som kompenserer långiver for risikoen for at rentene kan stige i fremtiden.

For å beregne terminkursen må du først bestemme renten for hver periode i fremtiden. Dette kan gjøres ved å bruke en rentekurve, som viser forholdet mellom renter og tid til forfall. Rentekurven er generelt konstruert ved hjelp av data fra
nær fortid, så det er viktig å huske på at det kanskje ikke er en nøyaktig prediktor for fremtidige renter.

Når du har bestemt rentene for hver periode i fremtiden, kan du beregne terminkursen ved å ta gjennomsnittet av disse rentene.For eksempel, hvis rentene for de neste tre årene er 3 %, 4 % og 5 %, vil terminrenten for tre år være 4 %.

Det er viktig å huske at terminkursen kun er en prognose for fremtidige renter, og det er mulig at faktiske renter kan være forskjellig fra terminkursen.