fat oljeekvivalent (BOE)

Begrepet "fat oljeekvivalent (BOE)" brukes for å uttrykke mengden energi som finnes i et fat olje i form av energiinnholdet i andre drivstoff. BOE er en energienhet som tilsvarer energiinnholdet i 1 fat (42 US gallons eller 158,9873 liter) råolje. BOE brukes til å sammenligne energiinnholdet i forskjellige drivstoff på lik basis.

For eksempel er energiinnholdet i 1 BOE omtrent lik energiinnholdet i 5700 kubikkfot (160,9 m3) naturgass, 1700 liter bensin eller 11600 kilowattimer (41,8 millioner britiske termiske enheter) av energi. Hva er Kboed? Kboed er en type råolje som produseres i Kurdistan-regionen i Irak. Den har høy tetthet og lavt svovelinnhold, noe som gjør den ideell for raffinering til bensin og andre petroleumsprodukter. Er STB det samme som BBL? STB og BBL er begge mål på olje. STB står for «standard tank barrel» og BBL står for «barrel». En STB tilsvarer 42 gallon, mens en BBL tilsvarer 55 gallon. Så en STB er omtrent 0,8333 av en BBL. Hvor mange arbeidstimer er det i et fat olje? Forutsatt at et fat olje veier omtrent 300 lbs, vil det ta omtrent 3 arbeidstimer å produsere 1 fat olje. Hva er bbl-måling? Bbl-målet er en måleenhet for olje. En bbl er lik 42 US gallons, eller 35 UK gallons. bbl brukes noen ganger også som en måleenhet for naturgass, i så fall er en bbl lik 1000 kubikkfot.

Finnes det forskjellige typer BBL?

Det finnes mange forskjellige typer BBL, hver med sine egne unike egenskaper. De vanligste typene er:

-BBL råolje: Dette er den mest grunnleggende typen BBL, og er det folk flest tenker på når de tenker på olje. Det er en tykk, svart væske som trekkes ut av bakken.

-BBL-kondensat: Dette er en lettere, mer raffinert type BBL som ofte brukes i kosmetikk og som drivstoff for jetmotorer.

-BBL bitumen: Dette er en veldig tykk, klebrig type BBL som ofte brukes i veibygging og taktekking.