Bankers aksept (BA): Definisjon, betydning og typer

Bankers aksept: definisjon, betydning og typer. Hvem kalles som bankmann? Begrepet «bankmann» brukes for å referere til finansinstitusjonen som gir den primære finansieringen for et selskap. I de fleste tilfeller er dette den institusjonen som gir den største kredittgrensen til selskapet. Bankmannen kan også være den institusjonen som gir de gunstigste vilkårene på lån og … Les mer

Forward Margin Definition

Terminmargindefinisjonen er minimumsbeløpet som må settes inn for å åpne en terminkontrakt. Denne marginen er satt av børsene og må legges inn av både kjøper og selger. Hvordan tjener forward penger? Terminkontrakter er derivatinstrumenter som lar to parter bli enige om å handle en eiendel på et fremtidig tidspunkt, til en pris avtalt i dag. … Les mer

Hva du bør vite om mobilbetaling

Hva du trenger å vite om mobilbetaling Hva er leverandører av mobilbetalingstjenester? Det finnes en rekke ulike leverandører av mobilbetalingstjenester, hver med sine egne unike tilbud. De mest populære leverandørene av mobilbetalingstjenester inkluderer Apple Pay, Android Pay og Samsung Pay. Hver av disse leverandørene tilbyr en annen måte å betale for varer og tjenester ved … Les mer

Forstå motkjøp

I næringslivet er et motkjøp en avtale mellom to parter der hver avtaler å kjøpe varer eller tjenester fra den andre. Begrepet brukes ofte i sammenheng med internasjonal handel, hvor ett land kan gå med på å kjøpe varer fra et annet land i bytte mot varer eller tjenester fra det landet. Hva er et … Les mer