Definisjon av terminpris

Terminprisdefinisjonen er den teoretiske prisen på et verdipapir på et tidspunkt i fremtiden. Den fremtidige prisen er basert på underliggende faktorer som verdipapirets nåværende pris, renter og markedsforhold.

Hva er formelen for terminpris? Terminpriser bestemmes av en terminkontrakt, som er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på et fremtidig tidspunkt. Prisen er vanligvis satt til gjeldende spotpris, pluss eller minus en margin. Marginen bestemmes vanligvis av terminkontraktens lengde, eiendelens volatilitet og rentene til de to involverte partene.

Hvorfor trenger vi et terminmarked?

Terminmarkedet brukes til å låse inn en pris for en vare eller verdipapir på et tidspunkt i fremtiden. Dette kan være nyttig for sikringsformål, eller for å utnytte prisforskjeller mellom markeder.

Tenk deg for eksempel at du er en bonde som er bekymret for at prisen på mais faller før innhøstingen din. Du kan inngå en terminkontrakt for å selge maisen din til en fastsatt pris om tre måneder. Dette vil garantere deg en viss pris for maisen din, uavhengig av markedsprisen på innhøstingstidspunktet.

Eller se for deg at du tror prisen på gull kommer til å gå opp i løpet av det neste året. Du kan kjøpe en terminkontrakt for å kjøpe gull om ett år. Dette vil tillate deg å kjøpe gull til gjeldende pris, selv om prisen har gått opp når du kommer for å kjøpe det.

Hva er fordelene med terminkontrakt?

Det er en rekke fordeler med terminkontrakter, inkludert:

-Forwardkontrakter lar deg låse en pris for et fremtidig kjøp, som kan beskytte deg mot prisøkninger.
-De kan også brukes til å spekulere på fremtidige prisbevegelser – hvis du tror prisen på en vare kommer til å stige, kan du kjøpe en terminkontrakt for å låse inn en lavere pris.
-Forwardkontrakter kan brukes til å sikre seg mot kurssvingninger i den underliggende eiendelen.
-De er et svært fleksibelt verktøy, og kan tilpasses for å møte dine spesifikke behov.

Hva er forwards i derivater?

Forwards er derivater som lar to parter bli enige om å handle en eiendel til en bestemt pris og dato i fremtiden. Forwards er kontrakter mellom to parter, og vilkårene i kontrakten er vanligvis ikke standardiserte. Dette betyr at hver terminkontrakt er unik, og de involverte partene må bli enige om alle detaljer i kontrakten før den kan gjennomføres.

Den vanligste typen terminkontrakter er en valutatermin, som brukes til å sikre seg mot valutarisiko. Valutaterminer er kontrakter for å kjøpe eller selge en bestemt valuta til en bestemt pris på en bestemt dato i fremtiden. For eksempel kan et selskap som forventer å motta betalinger i en utenlandsk valuta i fremtiden, inngå en valutaterminkontrakt for å selge den valutaen til en fast valutakurs på en bestemt dato. Dette gjør at selskapet kan sikre seg mot risikoen for at valutaen faller i verdi før betalingene mottas.

Andre typer terminer inkluderer renteterminer, råvareterminer og aksjeterminer. Renteterminer brukes til å sikre seg mot endringer i renten, råvareterminer brukes til å sikre seg mot endringer i prisen på råvarer, og aksjeterminer brukes til å sikre seg mot endringer i prisen på aksjer.

Forwards handles i over-the-counter (OTC) markedet, og handles ikke på børser. Dette betyr at det ikke er noen sentral markedsplass for forwards, og handel foregår direkte mellom to parter. OTC-markedet er et desentralisert marked uten sentralbørs eller oppgjørssentral. Dette betyr at det ikke er noen sentral myndighet til å garantere oppfyllelse av kontrakter eller til å gi prisoppdagelse og likviditet.

Fordi forwards ikke handles på børser, er de vanligvis ikke like likvide som andre derivater som futures eller opsjoner. Dette betyr at det kan være vanskelig å finne en motpart å handle med, og bud-asp-spreadene kan være store. Forwards er også mer komplekse enn andre derivater, og det er mer motpartsrisiko. Denne

Hva terminpriser er for klienten? Terminprising er en avtale mellom en kunde og en finansinstitusjon der kunden godtar å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på en spesifisert dato. Fordelen med terminprising er at den lar kunden låse en pris på eiendelen, noe som kan beskytte dem mot prissvingninger.