Forstå egenkapitalforholdet

Egenkapitalforholdet er et nøkkeltall som måler forholdet mellom et selskaps aksjonærkapital og dets totale eiendeler. Dette forholdet blir også noen ganger referert til som forholdet mellom egenkapital og eiendeler.

Egenkapitalandelen kan være et nyttig verktøy for investorer og analytikere når de prøver å vurdere den økonomiske helsen til et selskap. Et selskap med høy egenkapitalandel anses generelt for å være i en sterkere finansiell stilling enn et selskap med lav egenkapitalandel.

En begrensning for egenkapitalandelen er at den ikke tar hensyn til hvor mye gjeld et selskap kan ha. Derfor er det viktig å vurdere dette forholdet sammen med andre finansielle nøkkeltall, for eksempel gjeld i forhold til egenkapital. Hvor er egenkapitalen i regnskapet? Egenkapital er den delen av et selskaps eiendeler som eies av aksjonærene. Dette finner du i balansen, som er ett av de tre hovedregnskapene. Balansen viser et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital.

Hva betyr en høy egenkapitalandel?

En høy egenkapitalandel gjør at selskapet har mye egenkapital i forhold til størrelsen. Dette er som regel en god ting, da det betyr at selskapet går bra og har et sterkt økonomisk fundament. Det kan imidlertid også bety at selskapet er overbelånt og kan stå i fare for økonomiske problemer i fremtiden.