Vurderingsforvaltningsselskap (AMC) Definisjon

Et vurderingsadministrasjonsselskap (AMC) er en tredjeparts tjenesteleverandør som inngår kontrakter med långivere og andre kunder for å tilby takseringstjenester. En AMC administrerer prosessen med å bestille og fullføre vurderinger, og tilbyr vanligvis også tilleggstjenester som kvalitetskontroll og samsvarsovervåking. Et takstadministrasjonsselskap krever vanligvis et fast honorar eller en prosentandel av takstverdien for sine tjenester. Noen AMC-er … Les mer

Forstå egenkapitalforholdet

Egenkapitalforholdet er et nøkkeltall som måler forholdet mellom et selskaps aksjonærkapital og dets totale eiendeler. Dette forholdet blir også noen ganger referert til som forholdet mellom egenkapital og eiendeler. Egenkapitalandelen kan være et nyttig verktøy for investorer og analytikere når de prøver å vurdere den økonomiske helsen til et selskap. Et selskap med høy egenkapitalandel … Les mer

Hva er det kommersielle registeret?

Det kommersielle registeret er en administrativ institusjon som har til oppgave å registrere og samle alle handlingene som gjelder kommersielle selskaper og deres ledere. Gjennom dette organet må arbeidsgivere sette inn handlinger at de utfører og anses å være avgjørende for å avlegge regnskap i møte med juridisk behandling. I tillegg tjener det faktum at … Les mer

Kategorier K