Forward Premium

Terminpremien er beløpet som terminprisen på en valuta overstiger spotprisen. Det er beløpet en kjøper av en valutaterminkontrakt er villig til å betale over gjeldende spotpris for å låse inn et fremtidig kjøp av valutaen. Terminpremien uttrykkes vanligvis som en prosentandel av gjeldende spotpris.

En terminpremie kan være enten positiv eller negativ. En positiv terminpremie indikerer at terminprisen på valutaen er høyere enn gjeldende spotpris, og at kjøperen er villig til å betale en premie for å låse et fremtidig kjøp til den høyere prisen. En negativ terminpremie indikerer at terminprisen på valutaen er lavere enn gjeldende spotpris, og at kjøperen er villig til å betale en rabatt for å låse et fremtidig kjøp til den lavere prisen.

Terminpremien vil endres over tid ettersom spotprisen på valutaen endres. Premien vil vanligvis øke når spotprisen på valutaen øker, og vil synke når spotprisen på valutaen synker.

Terminpremien kan brukes som en indikator på markedets forventninger om fremtidige valutabevegelser. En høyere terminpremie indikerer at markedet forventer at valutaen vil styrke seg i fremtiden, mens en lavere terminpremie indikerer at markedet forventer at valutaen vil svekke seg i fremtiden.

Hva er salgsfrekvensen for TC? TC-salgskursen er hastigheten som en valutahandler er villig til å selge et valutapar med. Denne kursen bestemmes vanligvis av markedsforholdene på det tidspunktet, og kan svinge basert på en rekke faktorer. En traders beslutning om å selge til en bestemt kurs vil også bli påvirket av deres egen handelsstrategi og -mål. Hvordan får jeg forward premium? Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden terminpremien vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert valutaparet som handles, gjeldende spotkurs, terminkursen og tidshorisonten for handelen. . Terminpremien kan imidlertid som hovedregel beregnes ved å trekke terminkursen fra gjeldende spotkurs.

Hva er de tre vanlige sikringsstrategiene?

1. Den første vanlige sikringsstrategien er å bruke en stop-loss-ordre. Dette er en ordre du legger inn hos megleren din for å selge et valutapar hvis det når en viss pris. Denne prisen er vanligvis under gjeldende pris, så hvis prisen faller vil du tjene penger, men hvis den stiger vil du gå med tap.

2. Den andre vanlige sikringsstrategien er å bruke en limitordre. Dette er en ordre som du legger inn hos megleren din for å kjøpe et valutapar hvis det når en viss pris. Denne prisen er vanligvis over dagens pris, så hvis prisen stiger vil du tjene penger, men hvis den faller vil du gå med tap.

3. Den tredje vanlige sikringsstrategien er å bruke en etterfølgende stop-loss-ordre. Dette er en ordre du legger inn hos megleren din om å selge et valutapar hvis det faller med et visst beløp. For eksempel, hvis du har en etterfølgende stop-loss-ordre på 5 pips, og prisen faller med 5 pips, vil bestillingen din bli utført og du vil selge valutaparet.

Hvordan beregnes forward-poeng i forex?

Forwardpoeng beregnes i forex ved å ta forskjellen mellom terminkursen og spotkursen, multiplisert med antall dager til terminkontrakten utløper.

For eksempel, hvis EUR/USD spotkursen er 1,20 og terminkursen for en kontrakt som utløper om 30 dager er 1,21, vil terminpoengene beregnes som følger:

(1,21 - 1,20) x 30 = 3 poeng fremover

Hva er de tre eksponeringstypene?

Det er tre typer eksponering ved handel med valuta: retningsbestemt, ikke-retningsbestemt og volatilitet.

Retningsbestemt eksponering er når prisen på valutaparet beveger seg i samme retning som handelen din. For eksempel, hvis du kjøper EUR/USD og prisen på paret går opp, har du en lønnsom handel med positiv retningseksponering.

Ikke-retningsbestemt eksponering er når prisen på valutaparet beveger seg i motsatt retning av handelen din. For eksempel, hvis du selger EUR/USD og prisen på paret går ned, har du en lønnsom handel med negativ retningseksponering.

Volatilitetseksponering er når prisen på valutaparet beveger seg på en volatil måte, uavhengig av retningen. For eksempel, hvis du kjøper EUR/USD og prisen på paret begynner å bevege seg opp og ned uberegnelig, har du en handel med volatil eksponering.