Hva er grønn markedsføring?

Definisjon, eksempel og hvordan det fungerer. Grønn markedsføringsdefinisjon og eksempel.

Hva er grønn markedsføring forklare viktigheten og problemene med grønn markedsføring?

Grønn markedsføring refererer til prosessen med å selge produkter og tjenester basert på deres miljøfordeler. Grønn markedsføring er med andre ord markedsføring av produkter som antas å være miljømessig trygge.

Viktigheten av grønn markedsføring

Med den økende bevisstheten om viktigheten av å ta vare på miljøet, ser flere og flere forbrukere etter produkter som er miljøvennlige. Ved å markedsføre produktene sine som grønne, kan bedrifter ta seg inn i dette voksende markedet og øke salget. I tillegg kan grønn markedsføring bidra til å forbedre et selskaps image, og gjøre det mer attraktivt for forbrukere og investorer.

Problemer med grønn markedsføring

Grønn markedsføring er imidlertid ikke uten problemer. En sak er at det kan være vanskelig å definere hva som utgjør et grønt produkt. Som et resultat kan selskaper komme med falske eller villedende påstander om produktene sine for å utnytte den grønne trenden. I tillegg kan grønn markedsføring være dyrt, og kan kanskje ikke generere nok salg til å kompensere for kostnadene.

Hvem definerte grønn markedsføring?

Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet. Grønn markedsføring har blitt definert på forskjellige måter av forskjellige akademikere og utøvere gjennom årene.

En vanlig definisjon av grønn markedsføring er "prosessen med å selge produkter og/eller tjenester basert på deres miljøfordeler." Denne definisjonen ble først foreslått av Kotler og Levy i 1969, og har blitt mye sitert i påfølgende akademisk litteratur.

Andre har foreslått mer spesifikke definisjoner. For eksempel definerer Polonsky og Jansson (1996) grønn markedsføring som "prosessen med å planlegge, utvikle, prise, markedsføre og distribuere produkter eller tjenester med mål om å redusere miljøpåvirkningen av produktet eller tjenesten over hele livssyklusen."

Nylig har noen forskere hevdet at grønn markedsføring bør defineres bredere, for å inkludere enhver markedsføringsaktivitet som har som mål å skape en mer bærekraftig verden. Denne definisjonen ble foreslått av Peattie og Crane i 2005, og har blitt godkjent av en rekke andre akademikere.

I praksis blir grønn markedsføring ofte brukt for å referere til enhver markedsføringsaktivitet som utføres med mål om å fremme miljøvennlige produkter eller tjenester. Derfor kan begrepet brukes ganske bredt, og det finnes ikke ett fasitsvar på spørsmålet om hvem som definerte grønn markedsføring.

Hva er sosialt ansvar og grønn markedsføring?

Sosialt ansvar og grønn markedsføring er begreper som ofte brukes om hverandre, men de refererer faktisk til to forskjellige begreper. Sosialt ansvar refererer til de etiske og moralske forpliktelsene som et selskap har overfor sine interessenter, som kan inkludere ansatte, kunder, leverandører, samfunnet og miljøet. Grønn markedsføring, derimot, refererer til praksisen med å markedsføre produkter eller tjenester som er miljøvennlige.

Mens sosialt ansvar og grønn markedsføring ikke er det samme, er de nært beslektet. Et selskap som er samfunnsansvarlig vil sannsynligvis også være engasjert i grønn markedsføring, da de begge er opptatt av menneskers og planetens velvære.

Hvem introduserte grønn markedsføring?

Begrepet "grønn markedsføring" ble først laget av Jay Conrad Levinson i sin bok Guerrilla Marketing fra 1984. Levinson definerte grønn markedsføring som "markedsføring av produkter som antas å være miljømessig trygge." Begrepet "grønn markedsføring" har siden blitt brukt for å beskrive en rekke markedsføringsaktiviteter og strategier knyttet til miljø og bærekraft.

Konseptet med grønn markedsføring begynte å få mainstream oppmerksomhet på begynnelsen av 1990-tallet, ettersom miljøvern ble en mer mainstream bekymring. I 1992 lanserte U.S. Environmental Protection Agency (EPA) sitt Energy Star-program, som oppmuntret bedrifter og forbrukere til å kjøpe produkter som var mer energieffektive. Dette var et av de første store grønne markedsføringstiltakene i USA.

I årene som fulgte lanserte mange andre bedrifter og organisasjoner grønne markedsføringsprogrammer. I 1994 ga Federal Trade Commission ut sine grønne guider, som ga veiledning til bedrifter om miljøpåstander om produktene deres. I 2000 ble ISO 14000-serien med standarder utgitt, som gir veiledning om miljøstyringssystemer. Disse standardene ble fulgt av utgivelsen av ISO 26000-standarden for sosialt ansvar i 2010.

I dag er grønn markedsføring et felt i vekst, med flere og flere virksomheter som inkorporerer bærekraft i sine markedsføringsstrategier.I 2012 ble Global Sustainable Marketing Alliance lansert, som samler ledende organisasjoner fra hele verden for å fremme bærekraftig markedsføringspraksis.

Hva er sosial markedsføring enkel?

Sosial markedsføring er en prosess som bruker markedsføringsprinsipper og -teknikker for å oppnå spesifikke atferdsmål for et sosialt gode.

Målene med sosial markedsføring er vanligvis å endre eller opprettholde sosial atferd som har en direkte og positiv innvirkning på folks liv. Eksempler på mål for sosial markedsføring inkluderer å fremme sunn mat, redusere narkotikabruk, øke bruken av bilbelte og øke resirkuleringen.

For å oppnå disse målene bruker sosiale markedsførere en rekke markedsføringsverktøy og strategier, for eksempel folkeopplysningskampanjer, fellesskapsbaserte programmer, massemediekampanjer og sosial markedsføringsundersøkelse.