Royalty Mangel

I økonomi og finans snakk om Royalty eller regalía Det snakker om betalingen som må gjøres for det faktum at du bruker eiendommen til en tredjepart. Dette begrepet brukes spesielt når vi snakker om patenter, verk som er underlagt opphavsrett eller attribusjonsrettigheter, franchiser eller til og med bruk av visse naturressurser.

Avgiften på royalty må gjøres til den juridiske eieren av eiendommen, patentet eller varen (materiell eller intellektuell) som blir brukt. De som ønsker å bruke den med det formål å generere fordeler ved bruken, er forpliktet til å betale den. De kan betales mellom enkeltpersoner, selskaper eller til og med staten (når vi for eksempel snakker om naturressurser).

I mange tilfeller er royalties ment å kompensere eieren eller forfatteren for bruken av eiendommen i tillegg til å være juridisk bindende. Det er forskjellige typer royalties: faste, variable, ved kjøp eller ved salg. Beslutningen om å velge en eller annen form avhenger av flere faktorer, inkludert volumet på virksomheten eller territoriet den skal brukes på.

For eksempel setter franchisegiverens figur en royalty for å forbedre franchisenettverket og støtte hovedkvarteret. Hvis du vil vite alle aspektene som inngår i royaltyen til en franchise, fortsett å lese denne artikkelen e informate.

Er det en royalty i franchisen?

Ja, royalty fra franchising de har vanligvis en fast rente. Franchisetaker betaler et fast beløp i henhold til avtalt skjema for retten til å være franchisetaker og for å kunne utnytte et kjent merke eller produkt kommersielt.