Definisjon av øvelsespris

Utøvelseskursen er prisen som innehaveren av en kjøpsopsjon kan kjøpe den underliggende eiendelen til, eller prisen som innehaveren av en salgsopsjon kan selge den underliggende eiendelen til. Er det bedre å utøve opsjoner når prisen er høy eller lav? Det er bedre å utøve opsjoner når prisen er høy. Dette er fordi du vil kunne selge den underliggende eiendelen til en høyere pris, og dermed realisere en høyere fortjeneste. Hva om utøvelsesprisen er høyere enn markedsprisen? Hvis utøvelseskursen er høyere enn markedsprisen, betyr det at opsjonen er «out of the money» og opsjonen vil utløpe verdiløs. Hva skjer når et opsjon når utløsningsprisen? Når en opsjon treffer innløsningskursen, betyr det at opsjonen nå er i pengene. Dette kan skje enten ved utløp eller i løpet av opsjonens levetid. Hvis opsjonen er i pengene ved utløp, vil opsjonen utøves og innehaveren vil bli tildelt det underliggende verdipapiret. Hvis opsjonen er i pengene i løpet av opsjonens levetid, vil opsjonen ha egenverdi og vil være verdt minst innløsningskursen.

Mister jeg premien min hvis jeg utøver en kjøpsopsjon?

Nei, du mister ikke premien hvis du utøver en kjøpsopsjon. Premien er beløpet du betaler for opsjonen, og den kan ikke refunderes. Når du utøver en kjøpsopsjon, kjøper du den underliggende eiendelen til innløsningskursen. Premien er kostnaden for å kjøpe opsjonen, og den refunderes ikke når du utøver opsjonen.

Er utøvelseskursen den samme som innløsningskursen?

Innløsningskursen er prisen som innehaveren av opsjonen kan kjøpe (ved en kjøpsopsjon) eller selge (ved en salgsopsjon) den underliggende eiendelen. Utøvelsesprisen er prisen som opsjonsinnehaveren faktisk kan kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til.

Så svaret på spørsmålet er "Nei", utøvelseskursen er ikke den samme som innløsningskursen.