Definisjon av likvide midler

Generelt er likvide eiendeler definert som de som kan konverteres til kontanter på kort sikt uten å miste verdi, og som er varer uten forsinkelse, kan de omdannes til kontanter. På et økonomisk nivå er den likvide eiendelen den som kan konverteres eller byttes mot penger raskt eller ikke mister verdi når konverteringen utføres.

Det er også definert som en eiendel da den er mer eller mindre likvid, eller hvis den har større grad av likviditetjo raskere det gjør det mulig å transformere det til kontanter.

I tillegg finnes forskjellige typer eiendeler. De viktigste er omløpsmidler eller omløpsmidler, som kan selges så lenge de ikke genererer en negativ kostnad.

Når det gjelder likviditetsverdien til en eiendel, vil den avhenge av forventningen som eieren har om verdien den har i markedet. Bil- eller livsforsikring, tillitsfond eller gull kan ikke være likvide eiendeler, da det tar lang tid å få en kjøper til å betale den virkelige markedsverdien av disse eiendelene. Konvertering til likvide eiendeler tar også tid og gjøres ikke umiddelbart.

Besøk vår regnskapsordliste for mer informasjon om alle økonomiske og regnskapsbetingelser.