Hva er gjeldsmålet?

Tatt i betraktning at gjelden er en obligatorisk betalingsforpliktelse mellom to enheter (som kan være Offentlig forvaltning eller en fysisk eller juridisk person) formålet med gjeld er en type finansiering som består i å låne penger gjennom utstedelse av en rekke finansielle instrumenter i form av gjeld. Det vil si å "plassere" gjelden mellom de forskjellige investorene som tilbyr et avkastning bestemt av besittelsen av nevnte titler.

Investorer vil kunne kjøpe offentlig gjeld(gjeld opprettholdt av offentlig forvaltning med nasjonale eller internasjonale investorer) eller privat gjeld (gjeld opprettholdt av fysiske eller juridiske personer som ikke tilhører staten) gjennom en finansiell formidler.

Hva er formålet med gjeldsmålet?

Uansett om det er ervervet offentlig eller privat gjeld, virker det tydelig at enhver finansinstitusjon som bestemmer seg for å plassere denne typen gjeld, virkelig ønsker å finansiere seg selv for å møte betalinger og investeringsprosjekter den har i fremtiden.

Hvis vi har å gjøre med en finansinstitusjon av offentlig art, vil dens mål være å ivareta det sosiale velferdssystemet; det vil si å betale for varer og tjenester fra visse leverandører for å forbedre de offentlige tjenestene til innbyggerne i en stat. Så snart gjeldsmålene og budsjettstabilitetsmålene er godkjent, har Finansdepartementet og forvaltning ansvaret for å formulere målene for offentlig gjeld og de enkelte budsjettstabilitetsmålene for hver av de autonome samfunnene.

Hvis vi derimot snakker om en privat fysisk eller juridisk person, vil hovedformålet med gjeldsmålet være å oppfylle de mest umiddelbare betalingsforpliktelsene, samt foreta de nødvendige investeringene for å fortsette å vokse i fremtiden.