Definisjon av innsidehandel

Innsidehandel refererer til kjøp eller salg av et verdipapir av en person som har tilgang til vesentlig, ikke-offentlig informasjon om verdipapiret. Innsidehandel kan være lovlig eller ulovlig, avhengig av omstendighetene. Hvilket av følgende definerer best innsidehandel? Innsidehandel er et begrep som brukes for å beskrive handel i et verdipapir av noen som har tilgang til vesentlig, ikke-offentlig informasjon om verdipapiret.

Er det vanskelig å bevise innsidehandel?

Det er noen forskjellige måter å definere innsidehandel på, men generelt refererer det til handlingen med å bruke ikke-offentlig informasjon for å ta investeringsbeslutninger. Dette kan være noe så enkelt som at en bedriftsleder kjøper aksjer i sitt eget selskap etter å ha fått vite om positive nyheter som ennå ikke er offentliggjort.

Å bevise innsidehandel kan være vanskelig, fordi det må være en klar sammenheng mellom ikke-offentlig informasjon og investeringsbeslutningen. I mange tilfeller kan det være vanskelig å bevise at personen visste at informasjonen var ikke-offentlig, eller at de brukte den til å ta sin investeringsbeslutning.

Hva er innsidehandel og eksempler?

Innsidehandel er en type handel der en person med tilgang til konfidensiell eller ikke-offentlig informasjon om et selskap bruker denne informasjonen til å handle i selskapets aksjer. For eksempel kan en person som har innsideinformasjon om et selskaps kommende resultatmelding kjøpe aksjer i selskapets aksjer før kunngjøringen skjer, i påvente av at aksjekursen stiger etter kunngjøringen. Tilsvarende kan en person med innsideinformasjon om et selskaps forestående fusjon eller oppkjøp kjøpe aksjer av selskapets aksjer i forkant av kunngjøringen, igjen i påvente av at aksjekursen stiger.

Det er et par ting å huske på ved innsidehandel. For det første er det viktig å merke seg at ikke all innsidehandel er ulovlig. For at innsidehandel skal være ulovlig må personen være i besittelse av vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Hvis personen ikke er i besittelse av slik informasjon, er vedkommende ikke skyldig i innsidehandel, selv om de handler med informasjon som senere viser seg å være ikke-offentlig.

For det andre, selv om personen er i besittelse av vesentlig, ikke-offentlig informasjon, kan vedkommende bare gjøre seg skyldig i innsidehandel hvis de bruker denne informasjonen til å kjøpe eller selge aksjer i selskapets aksjer. Hvis personen bare handler på informasjonen uten å kjøpe eller selge noen aksjer, er vedkommende ikke skyldig i innsidehandel.

For det tredje, selv om personen er i besittelse av vesentlig, ikke-offentlig informasjon og bruker denne informasjonen til å kjøpe eller selge aksjer i selskapets aksjer, kan vedkommende bare gjøre seg skyldig i innsidehandel dersom de gjør det mens de vet at informasjon er ikke-offentlig. Hvis personen ikke er klar over at informasjonen ikke er offentlig, er vedkommende ikke skyldig i innsidehandel.

Innsidehandel er en type verdipapirsvindel som oppstår når en person med tilgang til konfidensiell eller ikke-offentlig informasjon om et selskap bruker denne informasjonen til å handle i selskapets aksjer.

Det er et par ting å beholde

Hvilket av følgende er ikke et eksempel på innsidehandel?

Det finnes ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da innsidehandel kan ha mange forskjellige former. Noen eksempler på innsidehandel som ikke vil anses som ulovlig inkluderer imidlertid:

1. Når en bedriftsinnsider kjøper eller selger aksjer i eget selskap i samsvar med selskapets retningslinjer.

2. Når en bedriftsinsider gir informasjon til en finansiell rådgiver eller aksjemegler som deretter bruker denne informasjonen til å foreta handler på vegne av sine kunder.

3. Når en bedriftsinsider handler aksjer basert på informasjon som er offentliggjort.

Hvem regnes som en innsider?

Det finnes noen forskjellige typer innsidere, men den vanligste definisjonen av en innsider er noen som har tilgang til ikke-offentlig informasjon om et selskap. Dette kan være en bedriftsleder, et styremedlem eller til og med en ansatt på høyt nivå. Innsidere anses vanligvis for å ha en urettferdig fordel i forhold til andre investorer fordi de har informasjon som allmennheten ikke har.

Det er noen forskjellige måter å handle på innsideinformasjon. En måte er å se etter selskaper som har et høyt antall innsidekjøp. Dette kan være et tegn på at innsiderne mener at selskapet er undervurdert og at aksjekursen kommer til å gå opp. En annen måte å handle på innsideinformasjon er å se etter selskaper som nylig har hatt innsidesalg. Dette kan være et tegn på at innsiderne mener at selskapet er overvurdert og at aksjekursen kommer til å gå ned.

Det er selvfølgelig viktig å huske at bare fordi et selskap har innsidekjøp eller salg, betyr det ikke nødvendigvis at aksjekursen vil bevege seg i den retningen som innsiderne forventer.Det er mange andre faktorer som kan påvirke aksjekursene, så innsideinformasjon bør bare brukes som en brikke i puslespillet når investeringsbeslutninger tas.