Hva er Odd Lot-teorien?

Odd-lot-teorien er en aksjehandelsstrategi som antyder at aksjer som omsettes i odd lot (dvs. ikke i runde lots på 100 aksjer) er mer sannsynlig å bli undervurdert av markedet. Teorien er basert på ideen om at institusjonelle investorer (f.eks. verdipapirfond, pensjonsfond osv.) er mer sannsynlig å handle i runde partier, mens individuelle investorer er mer … Les mer

En ordrebok er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir eller annen eiendel, ordnet etter pris

En ordrebok er en liste over alle utestående kjøps- og salgsordrer for et bestemt verdipapir eller annen eiendel. Hva er forskjellen mellom ordrebok og handelsbok? Ordreboken er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir. Det inkluderer prisen og antallet for hver ordre. Handelsboken er en oversikt over alle handler som er utført for … Les mer

Hva er aksjer?

En aksje er en eierenhet i et selskap eller annen organisasjon. Aksjer utstedes vanligvis av selskaper for å skaffe kapital, og de kjøpes og selges på børser. Prisen på en aksje bestemmes av tilbuds- og etterspørselskreftene i markedet, og den kan svinge mye i verdi. Andeler kan kjøpes og selges av enkeltpersoner, og de kan … Les mer

Hva er et spekulativt selskap?

Et spekulativt selskap er et som er svært spekulativt og hvis aksjekurs er svært volatil. Disse selskapene er ofte preget av høy grad av risiko og høyt potensial for avkastning. De er vanligvis små selskaper med en begrenset historie og en usikker fremtid. Hvorfor kjøper folk spekulative aksjer? Det er mange grunner til at folk … Les mer

Hva er en aksjekurs?

En aksjekurs er prisen på en aksje som er notert av en finansinstitusjon eller børs. Prisen kan være den sist omsatte prisen, budprisen eller salgsprisen. Aksjekurser brukes av investorer og handelsmenn for å måle gjeldende markedsverdi av en aksje eller for å få informasjon om en aksjes kurshistorie. Hvilken strategi er best for handel? Det … Les mer

Kultaksjer

En kultaksje er en aksje som har en sterk og lojal tilhengerskare blant investorer, og som ofte forbindes med et bestemt selskap eller merke. Disse aksjene blir vanligvis sett på som å ha høyt potensial for vekst, og investorer kan være villige til å betale en premie for dem. Selv om det ikke er noen … Les mer

nederlandsk auksjonsdefinisjon

En nederlandsk auksjon er en type auksjon der auksjonarius begynner med en høy prisantydning som gradvis senkes til en budgiver aksepterer gjeldende pris. Begrepet «nederlandsk auksjon» brukes ofte i finansverdenen, spesielt i sammenheng med obligasjonssalg. I et nederlandsk auksjonsobligasjonssalg setter utstederen et maksimalt antall obligasjoner som skal selges og en minimumspris som den er villig … Les mer

Hva er en diffusjonsindeks?

En diffusjonsindeks er en teknisk indikator som måler momentumet til en aksje eller indeks. Indeksen er basert på forutsetningen om at retningen på aksjen eller indeksen er viktigere enn den faktiske prisen. Indeksen beregnes ved å ta differansen mellom dagens pris og prisen for n perioder siden, og deretter dele på prisen for n perioder … Les mer

Aksjesymbol (Ticker)

Et aksjesymbol er en unik serie bokstaver som er tilordnet et verdipapir for handelsformål. Også kjent som et ticker-symbol, brukes aksjesymboler til å identifisere børsnoterte aksjer i et bestemt selskap på en børs. Et aksjesymbol kan bestå av én bokstav eller en kombinasjon av bokstaver og tall. Hva er et godt PE-forhold? Det er ikke … Les mer

Offsetdefinisjon

En offsetdefinisjon er et begrep som brukes for å beskrive prosessen med å tilbakestille prisen på et verdipapir til et nytt nivå. Dette gjøres ofte for å håndtere risikoen forbundet med å ha en posisjon i et verdipapir, eller for å utnytte kursbevegelser i markedet. Taper du penger på en margin call? En margin call … Les mer