Sucker Rally Definisjon

Et sugerally er en kortsiktig økning i aksjekurser som ikke er basert på noen underliggende forbedringer i selskapets fundamentale forhold. Sucker-rally oppstår ofte etter en kraftig nedgang i aksjekursene, ettersom investorer blir utålmodige og begynner å kjøpe aksjer i håp om en rask opptur. Imidlertid går disse rallyene vanligvis raskt ut, og investorene holder på … Les mer

Hva er en rabatt i en short-salgstransaksjon?

I en kortsalgstransaksjon er en rabatt et pengebeløp som betales tilbake til selgeren fra inntektene fra salget. Rabatten er vanligvis en prosentandel av salgsprisen og brukes til å kompensere for noen av kostnadene knyttet til salget, for eksempel provisjoner og gebyrer. Betraktes rabatt som inntekt? Nei, rabatt regnes ikke som inntekt. En rabatt er en … Les mer

Suspended Trading Definisjon

Suspendert handelsdefinisjon: Suspendert handel er en midlertidig stans i handelen av et verdipapir på en børs, vanligvis som svar på ekstraordinære omstendigheter. Handel kan suspenderes av børsen selv eller av verdipapirets noteringsbørs. Suspendert handel oppstår vanligvis i tider med høy markedsvolatilitet, når det er ubalanse i kjøps- og salgsordrer, eller når det er nyheter som … Les mer

Hva er båndlesing?

Begrepet «båndavlesning» refererer til en metode for aksjehandel som innebærer å analysere pris- og volumdata for en aksje når den handles på en børs. Denne informasjonen vises på et tickertape, som er en fysisk papirrull eller en elektronisk skjerm som viser de siste handelsprisene og volumene. Båndavlesning er en teknisk analyseteknikk som kan brukes til … Les mer

Definisjon av styreparti

Et styreparti er standard antall aksjer som omsettes på en børs. I de fleste tilfeller er en styrelott 100 aksjer. Dette kan imidlertid variere avhengig av børsen og det aktuelle verdipapiret som omsettes. Definisjonen av styrepartiet er viktig for investorer å forstå fordi den påvirker måten bestillinger legges inn og utføres på. For eksempel kan … Les mer

Utestående aksjer Definisjon og hvordan du finner nummeret

Utestående aksjer refererer til antall aksjer som i dag eies av aksjonærene, inkludert både bundne og frie aksjer. Det er viktig å vite antall utestående aksjer fordi det brukes til å beregne nøkkeltall, som fortjeneste per aksje (EPS) og pris-til-inntjening (P/E)-forhold. For å beregne EPS, del nettoinntekt med antall utestående aksjer. P/E-forholdet beregnes ved å … Les mer

Hva var aksjer som kunne vurderes?

Begrepet «Hva var vurderingsbar aksje?» brukes til å beskrive en aksjeklasse som ble opprettet for å gi investorer en måte å investere i et selskap uten å måtte betale skatt på utbyttet de mottok fra selskapet. Denne typen aksjer ble opprettet for å oppmuntre til investering i et selskap, og den var vanligvis bare tilgjengelig … Les mer

Definisjon av innsidehandel

Innsidehandel refererer til kjøp eller salg av et verdipapir av en person som har tilgang til vesentlig, ikke-offentlig informasjon om verdipapiret. Innsidehandel kan være lovlig eller ulovlig, avhengig av omstendighetene. Hvilket av følgende definerer best innsidehandel? Innsidehandel er et begrep som brukes for å beskrive handel i et verdipapir av noen som har tilgang til … Les mer

Hva er Odd Lot-teorien?

Odd-lot-teorien er en aksjehandelsstrategi som antyder at aksjer som omsettes i odd lot (dvs. ikke i runde lots på 100 aksjer) er mer sannsynlig å bli undervurdert av markedet. Teorien er basert på ideen om at institusjonelle investorer (f.eks. verdipapirfond, pensjonsfond osv.) er mer sannsynlig å handle i runde partier, mens individuelle investorer er mer … Les mer

En ordrebok er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir eller annen eiendel, ordnet etter pris

En ordrebok er en liste over alle utestående kjøps- og salgsordrer for et bestemt verdipapir eller annen eiendel. Hva er forskjellen mellom ordrebok og handelsbok? Ordreboken er en oversikt over alle utestående bestillinger for et verdipapir. Det inkluderer prisen og antallet for hver ordre. Handelsboken er en oversikt over alle handler som er utført for … Les mer