Regel 10b – 18 Definisjon

Regel 10b–18-definisjonen er et sett med parametere som U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bruker for å definere hva som utgjør lovlig innsidehandel. Regelen er også kjent som "safe harbor"-regelen, da den gir en trygg havn for selskaper som driver med visse aktiviteter knyttet til kjøp eller salg av egne aksjer.

Definisjonen av regel 10b–18 inkluderer fire hovedkomponenter:

1. Aksjen må være notert på en nasjonal verdipapirbørs.

2. Selskapet må foreta et offentlig tilbud av sine aksjer.

3. Selskapet må være registrert hos SEC.

4. Selskapet må være oppdatert i sine registreringer til SEC.

Hva er 10b-18 volum?

10b-18-volumet er antall aksjer som omsettes i et gitt verdipapir over en spesifisert tidsperiode som er innenfor SECs retningslinjer for "safe harbor"-handel. Disse retningslinjene sier at en megler-forhandler kan handle et verdipapir på vegne av en kunde uten å bryte SECs regler mot innsidehandel dersom megler-forhandleren ikke kjenner til noen vesentlig, ikke-offentlig informasjon om verdipapiret. Volumterskelene 10b-18 er utformet for å sikre at en megler-forhandler ikke har en urettferdig fordel i forhold til andre investorer i markedet.

Volumterskelene 10b-18 er som følger:

- 250 000 aksjer omsatt i et gitt verdipapir på en dag
- 1 000 000 aksjer handlet i et gitt verdipapir i en 5-dagers periode
- 5 000 000 aksjer handles i et gitt verdipapir i en 20-dagers periode

Hvis en megler-forhandler handler et verdipapir på vegne av en kunde som overskrider noen av disse tersklene, må megler-forhandleren opplyse om handelen til SEC.

Hva er et safe harbor-eksempel?

En "safe harbor" er en bestemmelse i amerikansk lov som beskytter selskaper fra ansvar for visse aktiviteter. Securities and Exchange Commission (SEC) har en rekke safe harbor-bestemmelser som beskytter virksomheter mot ansvar for avsløringer som ellers kan anses som falske eller villedende.

Et eksempel på en trygg havn-bestemmelse er "fremtidsrettede utsagn" safe harbor. Denne bestemmelsen beskytter selskaper fra ansvar for å komme med uttalelser om deres fremtidige planer eller prospekter som viser seg å være unøyaktige. For at en erklæring skal beskyttes under denne trygge havnen, må selskapet ha:

- Et rimelig grunnlag for å tro at erklæringen vil vise seg å være korrekt
- Avgitt erklæringen i god tro
- Opplyst ev. vesentlige risikoer som kan føre til at erklæringen blir unøyaktig

Dersom et selskap oppfyller disse kravene, vil det ikke holdes ansvarlig selv om erklæringen viser seg å være unøyaktig.

Et annet eksempel på en sikker havn-bestemmelse er "safe harbor for forward-looking statements" under Sarbanes-Oxley Act. Denne bestemmelsen beskytter selskaper fra ansvar for å komme med uttalelser om deres fremtidige planer eller prospekter som viser seg å være unøyaktige. For at en erklæring skal beskyttes under denne trygge havnen, må selskapet ha:

- Et rimelig grunnlag for å tro at erklæringen vil vise seg å være korrekt
- Avgitt erklæringen i god tro
- Opplyst ev. vesentlige risikoer som kan føre til at erklæringen blir unøyaktig

Dersom et selskap oppfyller disse kravene, vil det ikke holdes ansvarlig selv om erklæringen viser seg å være unøyaktig.

Hva er forskrift M?

Forskrift M fra Securities and Exchange Commission (SEC) er et sett med regler som styrer tilbud og salg av verdipapirer. Disse reglene er utformet for å beskytte investorer ved å sikre at de ikke blir villedet om arten av verdipapirene som tilbys, og at de mottar all vesentlig informasjon om verdipapiret før et kjøp.

Forskriften skal også forhindre svindel og manipulasjon i verdipapirmarkedene. For eksempel forbyr den innsidehandel (dvs. kjøp eller salg av verdipapirer basert på vesentlig, ikke-offentlig informasjon).

Reglene i forskrift M er komplekse, og de er i stadig utvikling. Av denne grunn må selskaper og enkeltpersoner som engasjerer seg i verdipapirtilbud rådføre seg med erfarne verdipapiradvokater for å sikre overholdelse av de nyeste reglene.

Hva er safe harbor SEC?

Safe harbor er en bestemmelse under amerikansk verdipapirlovgivning som beskytter selskaper fra ansvar dersom deres avsløringer oppfyller visse krav. For eksempel sies et selskap som gir nøyaktig informasjon om sin økonomiske tilstand i samsvar med allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) å være i "trygg havn".

Securities and Exchange Commission (SEC) har en rekke safe harbor-bestemmelser som er utformet for å oppmuntre selskaper til å avsløre informasjon om sine virksomheter. For eksempel beskytter SECs trygge havn for fremtidsrettede uttalelser selskaper fra ansvar for å komme med fremtidsrettede uttalelser som viser seg å være unøyaktige.

SEC har også en trygg havn for selskaper som frivillig avslører vesentlig ikke-offentlig informasjon. Denne trygge havnen lar selskaper avsløre informasjon uten å bryte lover om innsidehandel.

Generelt er SECs safe harbor-bestemmelser utformet for å fremme åpenhet og for å oppmuntre selskaper til å gi investorer informasjon som de kan bruke til å ta informerte investeringsbeslutninger.

Hva er et regel 147-tilbud?

Et regel 147-tilbud er en rettet emisjon som er unntatt fra registreringskravene i Securities Act av 1933. Regel 147 ble kunngjort av Securities and Exchange Commission (SEC) i et forsøk på å gjøre det lettere for små bedrifter å skaffe kapital.

For å kvalifisere for unntaket, må utstederen være en liten bedrift som har hovedkontor i staten der tilbudet gjøres. I tillegg må tilbudet kun gis til innbyggere i den staten.

Ulempen med et Rule 147-tilbud er at det er underlagt lover om blå himmel, som kan variere mye fra stat til stat. Som et resultat må utstedere være kjent med kravene til staten(e) der de ønsker å gi et tilbud.