Definisjon av frie reserver

Definisjonen av frie reserver er mengden reserver som en forretningsbank har tilgjengelig for å oppfylle sine reservekrav. Dette er beløpet som banken har for hånden etter å ha satt til side den nødvendige mengden reserver. De resterende midlene er tilgjengelige for å låne ut til kunder eller for å investere.

Er General Reserve en gratis reserve?

Nei, generell reserve er ikke en fri reserve. Fri reserve er den overskytende reserven som er tilgjengelig hos sentralbanken etter å ha stilt de obligatoriske reservekravene. Den generelle reserven, derimot, er den delen av en banks eiendeler som ikke er påkrevd å holdes i reserve og kan brukes til investeringer eller utlån.

Hva er primær reserve i bank? Den primære reserven er mengden penger som en bank er pålagt å holde i reserve mot innskudd. Denne reserven er typisk en prosentandel av de totale innskuddene, og den holdes i form av kontanter eller andre svært likvide eiendeler. Den primære reserven fungerer som en buffer mot potensielle tap og bidrar til å sikre at en bank har midlene tilgjengelig for å møte sine forpliktelser.

Hva er forskjellen mellom kapitalreserve og generell reserve?

Kapitalreserve er den delen av en banks overskudd som ikke utbetales som utbytte, men som i stedet holdes i reserve for å styrke bankens kapitalbase. Generell reserve er den delen av en banks overskudd som ikke utbetales som utbytte, men i stedet holdes i reserve for å dekke uventede tap.

Hva er eksempler på frie reserver?

Frie reserver er reservene som en bank har tilgjengelig for å møte uventede krav om kontanter. Reservene holdes i form av kontanter eller innskudd i sentralbanken. De blir også noen ganger referert til som overskuddsreserver.

Nivået på frie reserver varierer over tid, men det er typisk en liten prosentandel av en banks totale innskudd. For eksempel kan en bank ha $100 millioner i innskudd og $5 millioner i frie reserver.

De frie reservene kan brukes til å møte uventede kontantkrav fra kunder eller til å dekke uventede tap. De kan også brukes til å utnytte muligheter som dukker opp, for eksempel utlån til en virksomhet som ekspanderer raskt.

Når de frie reservene er lave, kan det være en indikasjon på at banken ikke er godt forberedt på uventede hendelser. I slike tilfeller kan sentralbanken kreve at banken øker sine reserver.

Hva er frie reserver for utbytte?

De frie reservene for utbytte er et regnskapsbegrep som brukes i banknæringen. Det representerer den delen av en banks reserver som kan brukes til å betale utbytte til aksjonærene. De frie reservene for utbytte beregnes ved å trekke mengden av nødvendige reserver fra de totale reservene.